Vrouwelijk ondernemerschap: drijfveren en moeilijkheden

Wat kan het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren? Slechts één op de drie zelfstandigen die in ons land een eigen zaak uit de grond stampt is een vrouw. In een grootschalig onderzoek peilde  Indiville naar hun drijfveren, moeilijkheden en voordelen.

vrouwelijk ondernemerschap

Waar laten vrouwelijke ondernemers hun slaap voor?

61% van de bevraagde vrouwelijke ondernemers is tevreden dat ze de stap naar het zelfstandig ondernemerschap hebben gezet. 38% dacht er het afgelopen jaar echter aan om te stoppen. Ze liggen niet zozeer wakker van de hoge werkdruk (iets meer dan de helft werkt 6 dagen op 7), maar wel van hun laag pensioen later (40%) en het mogelijke inkomensverlies en de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden (25%). Verder ondervinden ze ook moeilijkheden met:

  • Schommelingen in het inkomen (24%)
  • De werkdruk (24%)
  • Niet weten hoe het verder moet met de zaak bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden (22%)
  • Het administratieve werk (20%)

Over het onderzoek

In het onderzoek bevroeg Indiville 1.948 Belgen, waaronder 1.007 vrouwelijke ondernemers. Er werd gepeild naar hun huidige situatie en hun situatie bij de start van hun onderneming. Ook hun verwachtingen voor de toekomst werden in kaart gebracht. Met de onderzoeksresultaten wil levensverzekeraar NN, met de steun van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen NSZ, onder andere nagaan hoe vrouwelijk ondernemerschap in België gestimuleerd kan worden.

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief