Onderzoek staaft voorlichtingsinitiatief KU Leuven en Baloise

De resultaten van een recent Indiville-onderzoek in opdracht van KU Leuven en Baloise Insurance gaven mee de aanzet tot het creëren van een platform dat inkomen bij ziekte of ongeval berekent.  Het onderzoek werd uitgevoerd bij duizend landgenoten en concludeert dat de gemiddelde Belg zeer weinig weet over zijn eigen financiële toestand en toekomst. 8/10 weet niet welk inkomen ze

Media-aandacht met onderzoek

Resultaten van Indiville-bevragingen worden vaak opgepikt in de pers. Zo oogstte HR-dienstenbedrijf ACERTA onlangs veel media-aandacht met onderzoek onder CEO’s en directieleden in België. Het gaat om de resultaten van een tweejaarlijkse bevraging die Indiville in maart-april 2019 uitvoerde. De bevraging is de spiegelenquête van een andere tweejaarlijkse bevraging onder werknemers. Conclusies van de bevraging De bevraging leverde een pak interessante inzichten

UITNODIGING – Indiville bestaat 5 jaar

Indiville bestaat 5 jaar. Vier met ons mee op donderdag 17 oktober 2019. Neem deel aan de debatten waarin we dieper ingaan op de maatschappelijke uitdagingen mobiliteit, werk, klimaat en duurzaamheid, zorg en gezondheid. De gastsprekers die avond zijn: Ben Broeckx (Sodexo) Bart Cambré (AMS) Femke Decoster (Tournée Minérale) Wim Govaerts (Limburg.net) Stef Steyaert (Levuur) Frank Van Gool (Renta) Kris

Mobiliteitsbudget: 6 op 10 werkgevers is bereid om het in te voeren

Uit Indiville-onderzoek voor ACERTA blijkt dat 60% van de Belgische bedrijven van plan is het mobiliteitsbudget aan hun personeel aan te bieden. Maar amper 10% gelooft dat hun werknemers ook effectief bereid zullen zijn om hun salariswagen aan de kant te zetten. Uit eerder onderzoek bleek nochtans dat meer dan de helft van de medewerkers met een salariswagen het wel

Vrouwelijk ondernemerschap: drijfveren en moeilijkheden

Wat kan het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren? Slechts één op de drie zelfstandigen die in ons land een eigen zaak uit de grond stampt is een vrouw. In een grootschalig onderzoek peilde  Indiville naar hun drijfveren, moeilijkheden en voordelen. Waar laten vrouwelijke ondernemers hun slaap voor? 61% van de bevraagde vrouwelijke ondernemers is tevreden dat ze de stap naar het zelfstandig ondernemerschap

Onderzoek: De Druivelaar haalt naambekendheid van 91%

De Druivelaar … Elke ochtend een mopje bij het ontbijt. Als kleuter op je verjaardag het blaadje mee naar huis krijgen. En de blaadjes bijhouden als herinneringen aan mijlpalen in het leven. De scheurkalender De Druivelaar is cultureel erfgoed. Zo voelt het aan en zo blijkt het ook uit onderzoek dat Indiville via KMO Portefeuille uitvoerde voor drukker-uitgever INNI Group.

Gratis onderzoek voor Pleegzorg Vlaanderen

Omdat betrokkenheid bij ons geen loze belofte blijft, selecteert Indiville elk jaar een organisatie die ons nauw aan het hart ligt en waarvoor we gratis een onderzoek uitvoeren. Ook partner Bpact werkt mee aan dit onderzoek door zijn panel ter beschikking te stellen voor dit onderzoek. Dit jaar is het gratis onderzoek ten voordele van Pleegzorg Vlaanderen. Collega Wouter Samyn vertelt

Indiville is Betrokken Partij

De Betrokken Partij is een nieuw netwerk, gegroeid vanuit de overtuiging dat betrokken mensen het belangrijkste goed zijn van én voor een betere maatschappij. Indiville maakt deel uit van De Betrokken Partij, samen met Tree company, Bpact en Give a Day. Met elk onze ervaring en expertise in engagement en inspraak, brengen we mensen, bedrijven, organisaties en overheden bij elkaar

Waar liggen Vlaamse gezinnen wakker van? Hun prioriteiten

Verbetering van de zorgvoorzieningen, meer aandacht voor de work-life balance en betaalbare energie. Dat zijn de prioriteiten van de Vlaamse gezinnen. Op basis van een online bevraging die IndiVille organiseerde voor de Gezinsbond. In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 peilde de Gezinsbond naar de prioriteiten van Vlaamse gezinnen. Onderwijs, klimaat, zorg, armoede en verkeersveiligheid komen als globale

Belg koopt milieubewuster dan twee jaar geleden dankzij ecocheque

Meer dan de helft van de werknemers die ecocheques ontvangen, heeft meer aandacht voor milieubelangen. Dit percentage ligt 15% hoger dan in 2017 (van 39% in 2017 naar 54% in 2019). Dat blijkt uit een studie waarin Indiville en Universiteit Hasselt onderzochten welke impact het bezit van ecocheques heeft op het aankoopgedrag van de consument.   Over de studie De

Zes op tien communiceert ook thuis gewoon via sms en WhatsApp met gezin

In plaats van onderaan de trap naar zoon of dochter te roepen dat het eten klaar is – en geen antwoord te krijgen omdat de koptelefoon op hun oren staat – stuurt zes op tien Vlamingen liever gewoon een app’je. Van de ondervraagde jongeren communiceert bijna zeven op tien regelmatig met gezinsleden via sms of sociale media, zelfs als iedereen

Slechts 9% van de Belgen beschermt zijn gezin voor de financiële gevolgen van een overlijden

Uit een grootschalig onderzoek van Indiville voor levensverzekeraar NN, blijkt dat de Belg zijn gezin het allerbelangrijkste vindt. Zelfs belangrijker dan gelukkig en gezond zijn. Toch beschermt slechts 1 op 10 Belgen zijn nabestaanden voor het geval hij plots zou wegvallen. Meer dan de helft van de gezinnen wordt nochtans op dat moment financieel kwetsbaar. Financieel kwetsbaar Vooral bij Belgen tussen

Milieuverantwoord consumeren: referentiepunt nodig?

De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Vlaamse consument behoort tot de hoogste ter wereld. Willen we de druk op het leefmilieu en de natuur verkleinen, dan moeten we met z’n allen milieuverantwoord consumeren. Maar heeft de consument om dat te doen, voldoende toegang tot goede informatie over dit onderwerp? Indiville onderzocht deze vraag samen met KU Leuven en Levuur, in opdracht

Tekenbeet – Vlaming weet niet hoe hij teek goed moet verwijderen

80% van de Vlamingen verwijdert een teek verkeerd. 64% denkt – onterecht – dat je met een lange broek en lange mouwen geen tekenbeet kunt krijgen en controleert zichzelf niet na een activiteit in de natuur. Dat blijkt uit een onderzoek van Indiville in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid.   Met de campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck‘ wil

Citizens Science – Stille Waters Doorgronden

Het Provinciaal Natuurcentrum van Limburg zette 795 burgeronderzoekers in om ruim 1.000 stilstaande waters in kaart te brengen. Indiville ontwikkelde in samenwerking met het natuurcentrum een interactieve test waarbij een wetenschappelijke wateranalysemethodiek werd aangepast voor een breed publiek. Hoewel (tuin)vijvers, poelen en overstromingsplassen van groot belang zijn voor mens en dier, worden ze vaak minder gewaardeerd en onderzocht dan stromende rivieren

Afvalophaling – nieuw inzamelsysteem wordt uitgerold

De afvalintercommunale Limburg.net test in Lommel sinds twee jaar een ophaalsysteem waarbij zes verschillende afvalsoorten tegelijk worden ingezameld. Het pilootproject kreeg de naam ‘optimo‘ en Indiville ondersteunt het met onderzoek en cijfermateriaal. In Lommel worden huisvuil, pmd, zachte plastics, textiel, tuinafval en organisch keukenafval op dezelfde dag opgehaald, door 1 vrachtwagen. Het afval zit wel in aparte vuilniszakken. De test is

Participatie – Burgers bestrijden overstromingen

De inwoners van Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-St-Amands kunnen tot eind juni ideeën voorstellen om het overstromingsrisico van de Vliet-Molenbeek te verminderen. Dit participatieproject van de Vlaamse Milieumaatschappij start met de lancering van een online test en ideeënplatform, ontwikkeld door Indiville samen met onze partners Levuur en Tree company. 14 lokale, provinciale en Vlaamse overheden engageren zich om

Zorgen voor het klimaat druist in tegen onze natuur

Bezorgdheid om het klimaat Uit verschillende maatschappelijke onderzoeken die Indiville sinds 2014 uitvoerde, komt steevast het klimaat naar voor als grote bezorgdheid bij de bevolking. De verschillende klimaatmarsen en de ‘dwingende’ vraag om een degelijk klimaatbeleid aan het adres van de politici komt – voor ons als onderzoekers althans – niet uit de lucht vallen. Van bij de eerste onderzoeken

Betrek uw burgers bij strategisch meerjarenplan

Indiville en Tree Company ontwikkelden de “Participatieve Wijkmonitor”, een performant, flexibel aanpasbaar en makkelijk inzetbaar instrument voor burgerbevragingen in Vlaamse steden en gemeenten. Samen met onze andere partner Levuur, die zich specialiseert in de offline participatie, hebben we zo een zeer sterk instrument ontwikkeld dat steden en gemeenten ondersteunt om gedragen beter beleid te ontwikkelen. Ontdek tot op wijkniveau wat

Duurzaamheid: tweedeling tussen opinie en gedrag

“Welke keuzes zou jij maken als je morgen een bedrijf zou opstarten?” Het is de vraag die Indiville in 2018 aan 500 Vlamingen stelde in opdracht van VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek). Daarnaast peilden we in hetzelfde onderzoek ook naar wat de burger begrijpt van duurzaamheid en wat zijn mening daarover is.   Tegenstrijdigheid Klimaat, ecologie, natuur en open

VACATURE: Research partner – ondernemen in team

Wil je zelfstandig ondernemen en toch deel uitmaken van een ervaren, dynamisch en tof team? Laat zien dat je relevante ervaring (8j) hebt in onderzoek, dat je houdt van initiatief en topkwaliteit belangrijk vindt. Welkom bij Indiville!   Wat doet een Indiviller? Als Indiviller maak je de veranderende samenleving inzichtelijk. Je focust op maatschappelijk onderzoek, met een bijzondere interesse voor

ARTIKEL V: de impact van de digitalisering op de privacy

Op de vraag in welke mate de technologische vooruitgang ons al dan niet angst inboezemt, antwoordde 48% van de ondervraagden in de Needle-studie dat ze niet zo bang waren, 35% waren gemiddeld bang en 16% heel bang. Duidelijk is ook dat het vertrouwen bij online kopen, chatbots, internetbankieren en betalen met smartphone in de winkel heel wat weerstand en tegelijk ook

ARTIKEL IV: de impact van de digitalisering op de overheid

Dat die beleidsmakers intussen al volop bezig zijn met de toekomst, weet Joachim De Vos te vertellen. “Met TomorrowLab willen we de toekomst schrijven in plaats van hem te ondergaan. Onze slogan, die aan de ingang van ons gebouw ook te lezen is, is ‘Do not fear the future’. Hoe meer je ervan af weet, hoe beter. Met een team

ARTIKEL III: de impact van de digitalisering op de gezondheidszorg

Hoe staan 60-plussers tegenover het gebruik van elektronische hulpmiddelen eens ze hulpbehoevend zijn? Indiville deed er in opdracht van de Koning Boudewijnstichting een onderzoek naar bij niet-hulpbehoevende senioren. Algemeen genomen zijn senioren bereid gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen, voor zover het hen toelaat om langer zelfstandig te wonen en ze zelf kunnen bepalen of ze hulp vragen. Wat opvalt

ARTIKEL II: de impact van de digitalisering op de banksector

In onze recente studie Needle Financial service Research over de geautomatiseerde dienstverlening bij banken is 83% van de ondervraagden bang dat er bij de onvermijdelijke technologisering van de maatschappij de komende jaren heel wat jobs gaan verdwijnen. Een kwart van de ondervraagden toont daarnaast geen of matige interesse in de nieuwe betaalmogelijkheden, terwijl sommigen afhaken omdat ze te vergaand zijn,

ARTIKEL I: Welke impact heeft de digitalisering op de arbeidsmarkt

Drones, artificiële intelligentie (AI), blockchain, zelfrijdende auto’s, smart homes,.. zijn aardig op weg om ons dagelijks leven in al zijn facetten te veranderen. Welke job doen we binnen tien jaar? Welk betaalmiddel gebruiken we en wie verzorgt ons op onze oude dag? Hoe verloopt de interactie met de overheid en wat met onze privacy? Indiville verzamelde enkele markante uitspraken/rapporten hierover,

Kwart van jonge “nieuwe stemmers” verkiest autoritaire leider boven democratie

Een kwart van jonge “nieuwe stemmers” gelooft niet meer dat democratie de beste bestuursvorm is. Ze verkiezen een autoritaire leider. Dat blijkt uit een onderzoek dat Indiville uitvoerde voor VRT NWS naar een grote groep Vlamingen, voornamelijk jongeren tussen 18 en 23 jaar, die op 14 oktober voor het eerst stemmen. Merkwaardig genoeg zijn het bij de jongeren vooral de

Peiling Het Nieuwsblad: Antwerpse politiek dreigt in de knoop te geraken

Bart De Wever blijft met N-VA de grootste partij van Antwerpen, maar zijn droomcoalitie met Open VLD en CD&V zit er na 14 oktober niet meer in. Dat blijkt uit een opiniepeiling uitgevoerd door Indiville in opdracht van Het Nieuwsblad. “Het wordt hoogst onzeker in Antwerpen.” Een verlies van ruim zeven procent, tot nipt onder de 30 procent. Dat staat

Werkende Belg is 6 jaar ouder dan zijn kalenderleeftijd

Uit een onderzoek van Indiville in opdracht van levensverzekeraar NN (het vroegere Delta Lloyd Life) blijkt dat de werkende Belg ouder is dan zijn identiteitskaart doet vermoeden. Zes jaar, om precies te zijn. Grootste oorzaken: een gebrek aan beweging en slaap. Opvallend is dat CEO’s en managers een pak beter scoren op vlak van gezondheid. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville peilde

2 op 3 werknemers wil overuren pas jaar nadien opnemen Wet Werkbaar en Wendbaar Werk nog meer verwachting dan werkelijkheid

Ruim een jaar geleden werd de wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) beter gekend als de wet Peeters ingevoerd. HR-dienstverlener Acerta polste samen met Indiville bij 1.700 werknemers naar hun ervaringen. Uit de bevraging blijkt dat werknemers wel willen, maar dat ze nog te weinig kunnen en mogen. Zo kan meer dan de helft van de werknemers niet kiezen wanneer

Vraag voor de wetenschap – burgerparticipatie

Wetenschap zit overal, maar van welke vragen lig jij wakker? Hoe lossen we de files op? Hoe helpen we honger de wereld uit? Welke invloed heeft de vergrijzing op onze welvaart? Met de wetenschapsagenda kunnen Vlamingen de komende 6 weken hun vragen voor de Vlaamse wetenschap indienen op vraagvoordewetenschap.be: zo brengen we de wetenschap dichter bij de burger.  Via het

Groot deel van de Vlamingen is gemotiveerd om stappen vooruit te zetten op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Eind 2017 voerde onderzoeksbureau Indiville in opdracht van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) een onderzoek uit bij meer dan duizend Vlamingen. Daaruit blijkt dat 39% van de Vlamingen verschillende daken van bedrijven of organisaties kent in zijn of haar gemeente waar zonnepanelen op zouden kunnen worden geplaatst. Op de expliciete vraag “Zou u zelf een aandeel kopen in een energiecoöperatie

Vlaming wil meer snelheidscontroles

41 procent van de Vlamingen is voorstander van meer snelheidscontroles. Dat blijkt uit een studie van Indiville i.o.v. de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). “Het grote probleem in Vlaanderen is het verschil tussen het zelfbeeld en de realiteit”, vindt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Vlaming staat afkerig tegenover te snel rijden, maar doet het wel.” Uit de studie in

Participatieve wijkmonitor – Succestraject in Asse

Achtergrond In augustus en september 2017 voerde het gemeentebestuur van Asse samen met Indiville een onderzoek uit bij de inwoners over zeer veel thema’s waaronder welzijn, vrije tijd, onderwijs, lokale economie, netheid, veiligheid enz. Dit gebeurde zowel op buurtniveau als op gemeentelijk niveau. Met 2404 deelnemers was deze enquête een enorm succes. Doel was om de vinger aan de pols

Onderzoek: banksector heeft nog heel wat werk rond digitalisering

Het Leuvense innovatiebureau Needle Strategy onderzocht hoe de financiële diensten van de toekomst eruit zullen zien. Samen met onderzoeksbureau Indiville peilde Needle Strategy bij 1.025 Belgen naar hun kennis en gebruik van digitale bankdiensten, en naar hun houding tegenover nieuwe financiële technologieën. In een tweede fase werden nog eens 1.110 respondenten bevraagd. Banken zijn hun diensten in sneltempo aan het

Levenskeuzes op latere leeftijd

Een onderzoek bij 2000 niet-hulpbehoevende Belgen van 60 jaar en ouder in opdracht van de Koning Boudewijnstichting In 2017 bevroeg Indiville 2000 niet-hulpbehoevende Belgen van 60 jaar en ouder over levenskeuzes op latere leeftijd. De studie had een dubbel doel: In kaart brengen wat de verwachtingen en voorkeuren van de Belgen zijn m.b.t. wat er moet gebeuren bij een mogelijk verlies van autonomie, persoonlijk

Lease markt verwacht snelle ontdieseling

Bezitters van een bedrijfswagen verwachten al binnen enkele jaren massaal afscheid te nemen van auto’s op diesel. Hybride en elektrische wagens moeten hun plaats innemen. Als het van de Belgische bedrijfswagenrijders af hangt, zal de ‘ontdieseling’ van het wagenpark zeer snel door zetten. Amper 46 procent van de lease auto chauffeurs denkt in 2020 nog een auto op diesel te

België en Smart Cities – Blog Indiville

Hoe ziet nu de Belgische situatie er cijfermatig uit? Indiville voerde een verkennend onderzoek uit bij grotere steden en gemeenten in april 2017. Wat blijkt? Zo’n 24% van hen hebben een Smart City beleidsplan, terwijl evenveel er geen hebben. Iets meer dan de helft, zo’n 53% zit zelfs nog in de conceptfase, en het budget varieert van nul euro (bij

Ranking slimste steden ter wereld – Blog Indiville

Omdat tegen 2050 zo’n 70% van de wereldbevolking in steden zal leven, dienen ze leefbaar en duurzaam te zijn en worden Slimme Steden een noodzaak. Sommigen doen het beter dan andere. New York, Londen en Parijs bijvoorbeeld vormen sinds enkele jaren de top 3 in de wereldranglijst, wat betekent dat zij op een reeks van indicatoren het best scoren. Niettemin

Vertrouwen in het internet

Belg heeft weinig vertrouwen in websites voor het verstrekken van persoonlijke gegevens… maar wel om betalingen te doen. De belg wil zijn facturen graag elektronisch ontvangen. Voor GSM, TV, telefoon en internet zit dat al goed. De verzekeringswereld en vooral de overheid schieten tekort. Daar is immers het verschil tussen de wens om facturen digitaal te ontvangen en de werkelijkheid (vooral op papier) erg groot.

Wereldwijde smartrevolutie – Blog Indiville

Steden worden alsmaar slimmer. Singapore speelt hier een voortrekkersrol en ambieert de status van Smart Nation, maar ook in Europa en bij ons leeft de smart-revolutie. Wat zijn de voordelen en hoe zit het met onze privacy? Smartphone, Smart City, Smart Government … alles lijkt tegenwoordig slim te zijn, maar vanwaar komt deze tendens. In zijn boek ‘Hoe technologie onze

Woon-schoolverkeer: 66% brengt kinderen met auto!

De auto staat nog steeds met stip bovenaan ons lijstje favoriete vervoersmiddelen. 78% geeft aan de auto voor het woon-werkverkeer te gebruiken en 66% brengt er de kinderen regelmatig mee naar school. Mobiliteit in België, het kan beter. Volgens de Touring Mobiliteitsenquête 2017, die Indiville uitvoerde voor Touring, speelt afstand een belangrijke rol in de motivatie voor het gebruik van

Belg vreest werkloosheid door technologische vooruitgang

Je kan de krant niet openslaan of wilde plannen of voorspellingen slaan je om de oren. Indiville polste bij 1000 Belgen naar hun geloof in deze voorspellingen.
En wat blijkt…van alle voorspellingen scoort massale werkloosheid door verregaande digitalisering het hoogst. Meer dan 4 op de 10 Belgen geeft dit de meeste kans en bij arbeiders loopt dit zelfs op tot 56%.

Geluid en gezonde lucht? Werk aan de winkel!

Dat geluidshinder en luchtverontreiniging nadelig zijn voor de gezondheid, is een open deur. Dat lokale besturen daar dan ook best rekening mee houden als ze plannen maken rond mobiliteit en ruimtelijke ordening, is er nog zo een. Hoe valt het dan te verklaren dat zo weinig lokale overheden de handen uit de mouwen steken? Indiville ging op onderzoek uit in

Indiville doet grote VRT woononderzoek – Huurder moet bijna de helft van inkomen aan wonen spenderen

Huurders en alleenstaanden betalen relatief gezien het meest voor hun huisvesting. Dat blijkt uit een groot onderzoek over “De Vlaming en zijn woning” dat de VRT liet uitvoeren door Indiville. Verder blijkt dat 4 procent van de mensen verhuurt aan 30 procent van de bevolking. 1 op de 3 kopers kan dan weer rekenen op financiële steun van ouders of

Beter plannen voor een gezondere leefomgeving

Wie wil er niet wonen in een gezonde omgeving zonder hinderlijk lawaai of vervuilde lucht? De realiteit steekt die droom in Vlaanderen al te vaak stokken in de wielen. In vergelijking met onze buurlanden wonen we meer in gebieden waar behoorlijk wat achtergrondgeluid is en luchtvervuiling. De invloed daarvan op ons algemeen welbevinden en onze gezondheid is groot. Hoog tijd

Hoe kijken inwoners van Beringen naar hun stad?

Beringen groeit en bloeit. Er wonen steeds meer mensen in de mijnstad en er wordt geïnvesteerd in waardevolle en duurzame projecten. Denk maar aan be-MINE, de nieuwe scholencampus in Beringen-centrum, Europa’s grootste indoorduikcentrum met 2200 tropische zoetwatervissen…  Om Beringen beter op de kaart te zetten en de eigen inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn , vroeg het stadsbestuur

Ons onderwijs – van lerensbelang

Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen? Om zich persoonlijk te ontwikkelen? Om later een job te hebben? Om levenslang verder te kunnen leren? Deze vier vragen, die sneller gesteld zijn dan beantwoord, vormden de leidraad voor het grootschalige publieke debat dat Indiville in Vlaanderen organiseerde. Dat deden we samen met

Meer impact voor lokale overheden door meer kennis

Steden en gemeenten die weten wat er écht leeft bij hun inwoners kunnen een beleid voeren dat een antwoord biedt op reële noden en verwachtingen. Daarmee creëren ze een groter draagvlak en hebben ze meer impact. Maar hoe weet je wat er leeft? Door te luisteren naar wie het hardst roept op café of op Facebook? Het is lang niet

Salariswagen versnelt vergroening wagenpark

Bedrijfswagens vergroenen sneller het wagenspark dan de vloot privéauto’s. Dat leert de derde enquête van de TrendWatchers’ Club bij meer dan 300 fleetmanagers en 700 gebruikers van een salariswagen. De komende maanden en jaren vergroent de vloot firmawagens: het aantal diesels daalt, terwijl benzinewagens, hybride wagens, elektrische wagens en auto’s aangedreven op aardgas terrein winnen. De doorlichting van de Belgische

Zo leeft Vlaanderen

Indiville en VRT voeren grootschalig onderzoek naar ons wel en wee in 2016 ‘Een kwart van de Vlamingen krijgt werk en gezin niet gecombineerd.’ ‘De helft van de singles kan de financiële eindjes moeilijk aan elkaar knopen.’ ‘We geven onszelf een 7 op 10 voor geluk’, terwijl we ‘pillen bij de vleet slikken.’ Online, op radio en tv beende de

Burgerbegroting district Antwerpen

Samen met Tree Company ontwikkelde Indiville een manier om burgerbegrotingen ook online uit te voeren.  Na de try-out vorig jaar, koss het district Antwerpen ook dit jaar weer voor ons samenwerkingsverband om hen te ondersteunen in het digitale luik. In maart 2016 zullen inwoners van het district weer kunnen bepalen waar 10% van de begroting aan besteed moet worden. En

Online participatie – Burgerkabinet gelanceerd

Indiville, Tree company en Levuur bevestigen hun sterke positie inzake (online) participatie! Nadat deze bedrijven eerder deze maand ook al het groot maatschappelijk debat rond de eindtermen in het onderwijs lanceerden via http://www.onsonderwijs.be, staan ze nu mee aan de wieg van het tweede Burgerkabinet “Geef mee kleur aan jeugd”. Zin om zelf ook mee te doen? Surf naar http://doemee.burgerkabinet.be en

Maatschappelijk debat over de eindtermen

Minister Crevits heeft eind 2015 een maatschappelijk debat aangekondigd in het Vlaams Parlement over de eindtermen. De centrale vraag is de volgende: Wat moeten de toekomstige eindtermen zijn? Wat is van lerensbelang voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, studie- of schoolkeuze? De ambitie is om zoveel mogelijk Vlamingen te betrekken bij dit debat zowel online als in live

Bekendheid en imago van het Interfederaal Gelijkekansencentrum

Half januari 2016 presenteerde Indiville aan het personeel van het Interfederaal Gelijkekansencentrum de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de bekendheid en het imago van het centrum bij de Belgische bevolking én bij haar specifieke doelgroepen naar discriminatiegrond. Kennen mensen het centrum, weten ze waarvoor ze er terecht kunnen (en waarvoor niet), welke indruk van hebben ze van het centrum?

Coöperatief ondernemen in Vlaanderen?

Hoewel coöperatief ondernemen zijn oorsprong vindt aan het eind van de 19e eeuw, is het in Vlaanderen een weinig bekende en dus weinig beminde ondernemingsvorm. Nochtans biedt coöperatief ondernemen als flexibele ondernemingsvorm ook -of zeker- vandaag een aantal troeven. Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid gaf Indiville (samen met communicatiegroep RCA) de opdracht na te gaan

Cultuurverandering bij het agentschap Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed en Indiville sloegen de handen in mekaar voor het uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek en een cultuuronderzoek. Doel van het onderzoek was om een beter inzicht te verwerven in de werking van het agentschap. Via een intensief traject werd een zeer diverse set van stakeholders betrokken in het onderzoek. Het agentschap verwierf zo een unieke inkijk in

Indiville onderzocht naambekendheid en imago van de Vlaamse Milieumaatschappij

In september voerde Indiville een onderzoek naar de naambekendheid en het imago van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarnaast werd ook het gebruik en de evaluatie van de communicatiekanalen van de Vlaamse Milieumaatschappij uitgebreid in kaart gebracht. Het onderzoek werd zowel gevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking als bij de eigen contacten van de Vlaamse Milieumaatschappij. De studie had

Beleidsbrief Sven Gatz bevat vele ideeën uit het Burgerkabinet

Indiville pionierde samen met Levuur en Tree Company in het project burgerkabinet. Samen met een ploeg van enthousiaste burgers en andere betrokkenen werd dit grootschalige project tot een vruchtbaar einde gebracht. Minister van Cultuur Sven Gatz laat in een persbericht weten dat hij tevreden is met de resultaten van het eerste Burgerkabinet, dat op 19 september plaatsvond. Gatz: ‘Zowel naar

Provincie Limburg kiest Indiville voor imago-onderzoek

De provincie Limburg doet (weer) beroep op Indiville voor een onderzoek over zijn imagocampage. Het is reeds de tweede keer dat Indiville dit onderzoek uitvoert. Indiville meet zowel het bereik, de impact als de evaluatie van de campagne. Het onderzoek is uitgevoerd bij decision makers in Vlaanderen binnen het bedrijfsleven. Op basis van het eerdere onderzoek eind vorig jaar werd

Indiville en iNOSTIX voeren personeelsenquête KU Leuven uit

Ook de KU Leuven kiest voor het partnership tussen iNOSTIX en Indiville voor het uitvoeren van zijn personelsenquête. Daarmee versterken we onze positie op deze markt. Het onderzoek loopt in de maanden juni en juli. Na De lijn is dit de zoveelste klant binnen de overheid die kiest voor onze expertise.

Indiville versterkt positie als onderzoeksbureau voor EC

Nadat Indiville al was geselecteerd als researchpartner voor de eGov Benchmark van de EU, wint het nu ook samen met Time.lex en Spark Legal Network and Consultancy het contract voor de EU studie “Legal review on industrial design protection in Europe”. Dit onderzoek versterkt onze positie als betrouwbaar onderzoeksbureau inzake digitale overheid in de Europese Une.

Online burgerbegroting district Antwerpen

Indiville en Tree Company hebben het contract gewonnen om het online participatie traject “Burgerbegroting District Antwerpen” uit te voeren. Met de burgerbegroting kunnen inwoners van het district Antwerpen letterlijk mee beslissen over de toekenning van in totaal 1,1 miljoen euro uit de jaarbegroting van het district Antwerpen. Samen met andere bewoners van het district kiezen ze de thema’s  die extra

Indiville, waar een verschil wordt gemaakt!

Nieuw onderzoekscollectief voor innovatief onderzoek over mens, maatschappij en politiek.   Vanaf 15 september kunnen overheden, bedrijven en non-profitorganisaties een beroep doen op de onderzoeksexpertise van Indiville. Dit nieuw onderzoeksbureau in Leuven is het logische vervolg op Indigov, dat in 2004 werd opgericht door Jo Steyaert. Indiville is een initiatief van onderzoekers met heel wat kilometers op de teller: Jo

Indiville meteen enthousiast onthaald op de markt

De nieuwe brand Indiville is nog maar pas gelanceerd en de reacties van de markt zijn meteen al zeer positief. Veel klanten geven aan dat onze innovatieve manier van samenwerken en visie op de markt sterk aansluit bij hoe zij vandaag met een research partner willen werken. De focus op doorgedreven kwaliteit van ons zeer ervaren team wordt als noodzakelijk

Who makes a difference?

Indiville wordt een coöperatieve vennootschap (CVBA). Deze flexibele ondernemingsvorm laat toe dynamisch en optimaal in te spelen op de vragen van klanten die zelf opereren in een snel veranderende wereld en markt. De oprichters van Indiville zijn gedreven door passie voor onderzoek en vooral voor de bijdragen (advies, kennisdeling en begeleiding) die ze op basis van de resultaten kunnen leveren

Mission

Thinking as a team, involving both clients and our research subjects, being proactive: this is what we do every day. Our set of participatory methods & tools are essential to reach this.

Reaching out for the extra mile and going beyond the market research, that's what I like about Indiville. It's never about the problem. It's about the possibility.