Twee op drie Belgen bereid tijdelijk elders te werken tijdens coronacrisis

In opdracht van Acerta voert Indiville om de twee jaar een onderzoek uit bij Belgische werknemers en werkgevers. Het onderzoek van dit jaar, dat een spiegelenquête is van het tweejaarlijks onderzoek bij werkgevers uit 2019, vroeg 2.072 respondenten tussen 1 en 20 september in een eerste luik naar de invloed van de coronacrisis op het mentaal welzijn. In een tweede luik werd gepeild naar hun bereidheid om tijdelijk elders te gaan werken. Uit de resultaten blijkt dat twee op de drie Belgen het zien zitten om tijdelijk bij te springen in sectoren en bedrijven waar dat nodig is.

Solidariteit in tijden van crisis.

Solidariteit in tijden van crisis

Twee derde van de Belgen is bereid om enkele maanden of enkele jaren bij een ander bedrijf aan de slag te gaan, mocht dat nodig zijn. Dat kan zijn omdat hun eigen bedrijf in crisis is of omdat een ander bedrijf dringend extra werkkrachten nodig heeft. De werknemers stellen wel twee voorwaarden: dat hun loon- en arbeidsvoorwaarden gelijk blijven en dat ze met zekerheid hun oude job terugkrijgen.

Ook heel wat werkgevers (40%) zien zo’n tijdelijke uitwisseling zitten, wel alleen als de praktische en administratieve drempels niet te hoog liggen.

Figuur 1: Medewerkers over ‘werknemers delen’ als de wet het toelaat

De grootste motivatie om tijdelijk ergens anders te werken blijft omdat er nood toe is. Andere motivaties zijn om bij te leren (63%) of om een bore-out te vermijden (62%)

Vooral werknemers uit sectoren in moeilijkheden

Vooral in de sectoren die zwaar onder de coronacrisis lijden, zijn heel wat werknemers bereid om tijdelijk elders te werken. Bij de telecommunicatie is dat 83%, de reclame- en eventsector 82,2%, de horeca 73% en de toeristische sector 69,3%. “Heel wat horecapersoneel, werknemers in het toerisme en de communicatie- en eventsector zitten of zaten lange tijd in tijdelijke werkloosheid. Zij willen blijven werken en staan daarom open voor een overstap naar een andere sector”, verklaart Kathelijne Verboomen, Director Kenniscentrum Acerta Consult.

Op alle niveaus van de organisatie zijn werknemers ongeveer evenveel bereid om tijdelijk elders te werken. Het hoger management is daar echter iets meer toe bereid (76%) en het administratief ondersteunend personeel iets minder (61%).

Acerta zag een gat in de markt. Het bedrijf richtte in volle coronacrisis ‘Bridge’ op, een platform waar bedrijven en organisaties gemakkelijk en juridisch sluitend werknemers kunnen uitwisselen. “Want onze economie heeft er baat bij dat zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen blijven”, vertelt Verboomen.

Figuur 2: Bereidheid om desnoods tijdelijk bij een andere werkgever te werken, volgens niveaus

Behoefte aan perspectief

Als tijdelijke werkloosheid inderdaad tijdelijk is, kan het deugd doen om van het werk los te koppelen. Het kan even voor extra zuurstof zorgen. Maar een perspectief hebben is wel heel belangrijk voor het mentale welbevinden. Dreigt tijdelijke werkloosheid te lang te duren of is de duur ervan onvoorspelbaar, dan kan het juist comfortabel zijn te weten dat tijdelijk elders werken ook een optie is”, besluit Verboomen.

In de pers

Twee op de drie Belgen willen tijdelijk best ergens anders werken – De Standaard

2 op 3 Belgen willen desnoods wel even elders aan het werk – HR Magazine