Stéphanie Busschaert

Partner

Maakt het verschil door …

Mijn gesprekspartners via onderzoek denkpistes en hefbomen aan te reiken. Dankzij mijn vorige professionele ervaringen kan ik vandaag enerzijds diepgaande expertise op het vlak van (participatief) kwalitatief onderzoek combineren met goede kennis van kwantitatief onderzoek, en anderzijds de marketingacties van onze klanten begeleiden.

Wil een verschil maken in …

Al sinds mijn eerste werkervaring wil ik mijn competenties inzetten voor meer maatschappelijke projecten. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat leidinggevenden alleen met kennis van zaken goede beslissingen kunnen nemen. En daar wil ik een verschil in maken.

Heeft het verschil gemaakt met …

Vanuit die optiek was mijn mooiste wapenfeit de coördinatie van een onderzoeksproject om laaggeschoolde jongeren beter te begrijpen en hen zo beter te begeleiden naar een job. Het was een Europees project, met een kwalitatief en kwantitatief onderdeel in Brussel, en een benchmarkaanpak bij overheidsinstellingen voor tewerkstelling in Duitsland, Oostenrijk en Wallonië.

Moeilijkste verandering toen …

Ik voor de studie JongerenLaboJeunes laaggeschoolde Brusselse jongeren moest verzamelen voor drie volledige dagen van discussie en participatie.  Daar kwam heel veel bij kijken. Alle praktische zaken regelen (tijdstip, verplaatsingen, de nodige steun vinden …); een rode draad vinden en discussies leiden over atypische en heel verschillende trajecten (en de misverstanden uitklaren tussen een jongere uit de gesloten jeugdinstelling van Saint-Hubert en een andere die zijn schoolcarrière begonnen was in de school van Saint-Hubert…)