Jo Steyaert

Partner

Maakt het verschil door …

Het punt waar ik waarschijnlijk het grootste verschil maak, is mijn capaciteit om de juiste verbindingen te leggen (to connect the dots) tussen zaken die soms ogenschijnlijk niets met mekaar te maken hebben, maar die samen wel net het verschil kunnen maken. Tijdens heel mijn loopbaan kwam ik vaak met nieuwe inzichten, ideeën of oplossingen gebaseerd op de input uit onze research projecten, wetenschappelijke literatuur, inbreng van klanten en diverse andere bronnen. Dit is ook één van de redenen waarom ik mijn werk graag doe: komen tot niet voor de hand liggende inzichten door de verzamelde informatie op een creatieve manier te verwerken.

Wil een verschil maken in …

Eigenlijk wil ik graag het verschil maken in de relatie tussen overheden, georganiseerde groepen of bedrijven en zij die samen de actieve maatschappij vormen (als burger, groep of bedrijf); en dit zowel met betrekking tot beleidsvorming, -regulering en -uitvoering. Om dat te kunnen doen, hebben we naast opinies ook kennis nodig.

Heeft het verschil gemaakt met …

Enkele onderzoeksprojecten waar ik bijzonder trots op ben omdat we er werkelijk in geslaagd zijn samen met de klant het verschil te maken. Ten eerste: het onderzoeksproject voor Zuiddag (nu Youca http://www.youca.be) waar ik een stakeholdersanalyse uitvoerde om dan, samen met Youca, de strategie voor de komende 5 jaar te bepalen en nadien, als lid van de raad van bestuur, deze strategie nog meer te ondersteunen. Ten tweede: de eGovernment Benchmark studie in opdracht van de Europese Commissie, waar we meer dan 30 landen (ook niet-lidstaten) hielpen hun strategie aan te passen en te verbeteren, deels op basis van onze input.

Moeilijkste verandering toen …

Eén van de moeilijkste maar ook grappigste keren om het verschil te maken was toen mijn 5-jarig neefje me plots tijdens de presentatie van een strategische studie bij een klant via de chat iets wilde vragen over…een videogame, tot grote hilariteit van het publiek.