Privacyverklaring

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Indiville.
Deelname aan onderzoek gebeurt altijd op vrijwillige basis.
De gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.


Algemeen

Het vertrouwen dat Indiville als onderzoeksbureau geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor al onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten hoe wij omgaan met data die als vertrouwelijk of privacygevoelig bestempeld kunnen worden.
Indiville conformeert zich vrijwillig aan de gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar. Daarnaast onderschrijven wij de richtlijnen op het gebied van internetmarktonderzoek die door deze vereniging zijn opgesteld. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan.

Dataverzameling

Indiville verzamelt informatie via online-enquêtes, gegevens over een breed scala van onderwerpen. Indiville zal deze niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. Indiville geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden.
Indiville neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen, bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van Indiville die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken. Alle medewerkers van Indiville hebben in het arbeidscontract een geheimhoudingsbeding onderschreven, dat zorgt voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens. In sommige gevallen bevinden de onderzoeksdata zich op servers van toeleveranciers van Indiville. Deze toeleveranciers zijn in dat geval via een contract verplicht om de regels uit deze privacyverklaring in acht te nemen.

Externe dataverzameling

Indiville verzamelt niet alleen onderzoeksdata via haar eigen website, maar werkt ook veel in opdracht van derden of in samenwerking met partners. Hierbij kunnen data verzameld worden via online-enquêtes die geactiveerd worden door middel van ‘click stream intercept’ (pop-upschermen), banners, buttons, e-mail of links op de websites van derden. Indiville staat ook bij externe dataverzameling in voor de privacy van respondenten. Onderzoeksdata, waaronder resultaten, worden alleen in anonieme en/of geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers of partners. Indien opdrachtgevers of partners prijs stellen op persoonlijk contact met respondenten, waardoor de anonimiteit niet meer gewaarborgd kan worden door Indiville, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
Indien bij externe dataverzameling gebruik gemaakt wordt van pop-upvragenlijsten, worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat gebruikers slechts eenmaal dezelfde vragenlijst voorgelegd wordt. Deze cookies worden niet gebruikt om andere persoonlijke informatie vast te leggen.

Wijzigingen

Indiville behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Identiteit en contact

Indiville CVBA is gevestigd in de Maria Theresiastraat 123, 3000 Leuven (België). Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, dan kunt u bij voorkeur per e-mail contact opnemen met ons: info[at]indiville.be