Waar liggen Vlaamse gezinnen wakker van? Hun prioriteiten

Verbetering van de zorgvoorzieningen, meer aandacht voor de work-life balance en betaalbare energie. Dat zijn de prioriteiten van de Vlaamse gezinnen. Op basis van een online bevraging die IndiVille organiseerde voor de Gezinsbond.

prioriteiten van Vlaamse gezinnen

In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 peilde de Gezinsbond naar de prioriteiten van Vlaamse gezinnen. Onderwijs, klimaat, zorg, armoede en verkeersveiligheid komen als globale prioriteiten naar boven. Als het over concrete maatregelen gaat, pleit:

  • 52%¬† voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg.
  • 40% voor betaalbare opvang voor alle schoolkinderen voor en na school en tijdens de schoolvakanties.
  • 39% voor het betaalbaar houden van de energierekening.
  • 34% voor de uitbreiding van de terugbetaling van psychologische hulp.
  • 31% voor een betere betaalbaarheid van het onderwijs.

Over het onderzoek

De online bevraging die IndiVille opzette voor de Gezinsbond en in samenwerking met Bpact, werd in totaal door quasi 2.400 personen ingevuld. Er werd op twee manieren gepeild¬†naar de prioriteiten van gezinnen. Eerst werd hen algemeen gevraagd aan welke vijf grote thema’s de federale en de Vlaamse regering het meeste aandacht moeten schenken. Daarna kregen de respondenten een lijst van tien concrete maatregelen voorgelegd waarmee de overheid gezinnen volgens hen kan ondersteunen. We vroegen gezinnen welke drie maatregelen uit die lijst voor hen het meest belangrijk waren om een kind- en gezinsvriendelijke samenleving te realiseren. Een uitgebreide samenvatting van de resultaten vindt u hier.

In de pers

Grootste zorg voor gezinnen? De zorg” – De Morgen

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief