Maatschappelijke verandering nodig voor een langer en gelukkiger leven

In 2020 heeft Indiville in opdracht van levensverzekeraar NN 9.993 Belgen tussen 15 en 94 jaar online bevraagd over een langer leven. In 2070 zal het aandeel 67-plussers immers tot 24% gestegen zijn, en dat heeft grote implicaties voor onze maatschappij. Hoe kijken Belgen vandaag de dag naar onze maatschappij en hoe kijken ze ernaar als ze de leeftijd van 100 of misschien zelfs 200 jaar bereiken?

Langer leven

De Belg wil verandering

De respondenten kregen de vraag wat er volgens hen in onze maatschappij moet veranderen om een lang en gelukkig leven mogelijk te maken. Uit die resultaten zijn drie prioriteiten naar voren gekomen:

  • De manier waarop we werken.
  • De manier waarop onze sociale zekerheid werkt.
  • De manier waarop we ons leven inrichten (leren, werken, pensioen).
Langer leven
Grafiek 1: In welke mate moeten onderstaande zaken veranderen om een lang en gelukkig leven mogelijk te maken?

Als we kijken naar de gemiddelde veranderingsscore, zien we dat die op 6,7/10 ligt. De Belg vindt dus dat het tijd is voor verandering. Er zijn wel enkele opmerkelijke verschillen naargelang het profiel van de respondenten:

  1. Mensen met een masterdiploma menen dat er meer verandering nodig is (7,12/10) dan wie geen diploma hoger secundair onderwijs heeft (6,14/10).
  2. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7,23) willen meer veranderingen zien dan Walen (6,84) en Vlamingen (6,52).
  3. Respondenten jonger dan 34 jaar (6,91) roepen meer op tot verandering dan 65-plussers (6,18).
  4. Wie op dit moment ontevreden is met de status van zijn leven, vindt verandering noodzakelijker dan wie tevreden is met zijn leven. Het gaat dan om werklozen (7,21), personen die ontevreden is over hun werk-privé balans (7,20) en personen die hun financiële situatie elk jaar zien verslechteren (7,06).

Anders werken

Uit het onderzoek blijkt dat onze huidige manier van werken een langer leven niet toelaat. 68% van de Belgen is actief op zoek naar een manier om hun stresspeil te verminderen, 54% voelt zich vaak of altijd uitgeput aan het einde van de werkdag. Dat maakt dat slechts 12% van de Belgen ervan overtuigd is dat ze hun job probleemloos tot hun 70e kunnen uitvoeren. Een vierdagenwerkweek kan een mogelijke oplossing zijn voor dit probleem. 24% ziet zo’n vierdagenwerkweek van 9u per dag als een waardig alternatief voor de huidige klassieke werkweek.

Uit de resultaten is ook een positief punt  naar voren gekomen: ruim 67% staat open voor een ingrijpende loopbaanverandering.

Grondige aanpassingen in de sociale zekerheid

De helft van de Belgen vindt 61 jaar de ideale pensioenleeftijd. De straks wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar vinden ze pas haalbaar als we met z’n allen minstens 100 jaar oud worden. Willen we de sociale zekerheid afstemmen op de huidige evolutie? Dan moet er met een nieuwe blik naar werk en pensioen gekeken worden. De verhouding actieven-gepensioneerden raakt namelijk volledig uit balans, terwijl de pensioenleeftijd muurvast zit. Dat is voor een maatschappij niet veel langer vol te houden, zo blijkt uit het onderzoek.

Ook hier is weer een positieve noot in de resultaten terug te vinden: zo’n 50% van de gepensioneerden wil bij een gezond langer leven opnieuw aan de slag en wil zich daar zelfs voor bijscholen.

De huidige levensindeling is niet realistisch

Voor de Belg is de ideale levensindeling: 16% van zijn leven studeren, 33% werken, 21% zorgen voor kinderen en familie en 30% in pensionering vertoeven. Maar op 33% van de tijd genoeg verdienen om de overige 66% een aangenaam leven te kunnen leiden, is allesbehalve realistisch.

“De verhouding tussen studeren, werken en rusten is vandaag niet aangepast aan onze levensverwachting en dat is een rem op onze maatschappelijke en economische vooruitgang. Het pensioendebat, het debat over de arbeidsmarkt en de oproep rond levenslang leren moeten we bekijken vanuit de missie om zo veel mogelijk mensen lang, gezond en gelukkig te laten deel uitmaken van het maatschappelijk leven (inclusief de economie uiteraard)”, klinkt het bij Dirk Schyvinck, auteur van “Wat als we straks 100 worden.”

De conclusie van het onderzoek is luid en duidelijk: er is verandering nodig en snel. Wil jij testen of je klaar bent voor een langer leven? Doe dan de Langer Leven Test en ontdek of je meer of minder scoort dan de gemiddelde Belg, die een score van 57 op 100 heeft.