Kübler-Ross toegepast op Covid-19

Het Covid-19-virus heeft de hele maatschappij in snelheid gepakt. Van de ene dag op de andere verloren we het leven dat we gewend waren. Dat verlies verwerken heeft veel weg van een rouwproces. Indiville nam daarom de 5 stappen van het Kübler-Ross verwerkingsproces mee als basis voor haar onderzoek naar de impact van de coronacrisis.

Onderzoek op 3 momenten

Voor het onderzoek werd het online panel van Bpact ingeschakeld en het verliep in 3 golven:

  • tussen 15 en 30 juli, vóór de afschaffing van de bubbel van 15
  • tussen 3 en 8 augustus, tijdens de stijging van het aantal besmettingen
  • tussen 19 en 23 augustus, tijdens de daling van het aantal besmettingen

Fase van verwerking belangrijk voor communicatie

“Het is interessant te weten in welke fase van het verwerkingsproces de meerderheid van de bevolking nu zit omdat het bijvoorbeeld bepaalt – of zou moeten bepalen – hoe je over de crisis communiceert”, zegt Wouter Samyn in zijn whitepaper.

“Net na een shock is er veel nood aan informatie en communicatie, terwijl mensen die over de regels ‘onderhandelen’ vooral behoefte hebben aan emotionele steun. Op het einde van het verwerkingsproces dient er richting gegeven te worden: ‘Hoe gaan we nu verder?’. Het is net deze vraag naar perspectief die op dit ogenblik heel prangend is en dat is, tegen het licht van het Kübler-Ross verwerkingsmodel, zeker geen toeval.”

Voorzichtige aanvaarding

“De resultaten van het onderzoek tonen dat de meeste Belgen de huidige situatie hebben aanvaard, maar nog niet het feit dat de samenleving wellicht voorgoed veranderd is.”

kübler-ross toegepast op covid-19

Het is een precaire toestand, want elke stijging van de besmettingscijfers en elke verstrenging van de maatregelen jaagt een nieuwe shock door het land met een nieuwe golf van ontkenning, boosheid en onderhandeling over de regels tot gevolg.

Zo is het aantal mensen dat de ernst van de situatie niet gelooft, verdubbeld in de periode van 15 juli tot 23 augustus. Het aantal personen dat aangeeft dat er geen probleem meer is, is bijna verdrievoudigd. In vergelijking met juli worden mensen meer boos over het feit dat we ons normale leven niet meer kunnen verder zetten (+13%) en over de maatregelen die we moeten volgen (+7%). Ongeveer twee keer zoveel mensen gaan eind augustus akkoord dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken hoeveel risico men wil nemen.”