ARTIKEL III: de impact van de digitalisering op de gezondheidszorg

Hoe staan 60-plussers tegenover het gebruik van elektronische hulpmiddelen eens ze hulpbehoevend zijn? Indiville deed er in opdracht van de Koning Boudewijnstichting een onderzoek naar bij niet-hulpbehoevende senioren.

digitalisering gezondheid

Algemeen genomen zijn senioren bereid gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen, voor zover het hen toelaat om langer zelfstandig te wonen en ze zelf kunnen bepalen of ze hulp vragen. Wat opvalt is dat wie een lager opleidingsniveau heeft en een hoger gezondheidsrisico loopt net weigerachtiger staat tegenover deze systemen. Een uitgebreide synthese van de resultaten vindt u hier.

Joachim De Vos van Tomorrow Lab: “We werken ook met artsen samen, maar ze zijn niet snel bereid iets uit handen te geven. Begrijpelijk langs een kant, omdat hun werk tenslotte om mensenlevens draait. Maar langs de andere kant is het bewezen dat computersystemen makkelijker wereldwijd informatie kunnen vergelijken en dus structureel beter zijn in het voorspellen van risico’s, bijvoorbeeld op een hartinfarct.”

digitalisering gezondheidszorg

©TommorrowLab

En dat zou wel eens nuttig kunnen zijn, wetend dat er in de Europese Unie jaarlijks 800.000 personen een infarct krijgen en dat hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak zijn in België. Omdat de eerste minuten na een infarct essentieel zijn -iedere minuut die verloren gaat leidt immers tot het afsterven van meer hartspiercellen- kunnen we de uitvinding van de ambulancedrone alleen maar toejuichen. Deze drone, die Living Tomorrow ontwikkelde in samenwerking met de University of Technology TU Delft en UZ Gent, heeft een ingebouwde defibrillator en vliegt 120km per uur zodat je overlevingskans van 8% naar 80% stijgt. Joachim De Vos: ”Nadat je via de 112-app de plek hebt doorgegeven waar iemand een hartfalen heeft,  staat de drone een minuut later op gelijk welke plek in Vlaanderen. Een real-life connectie verbindt je met een medisch callcenter tot de hulpdiensten ter plaatse zijn. Keerzijde van dit verhaal is dat deze drone momenteel niet vliegt, omdat de wetgeving nog niet aangepast is.” Technologie als mensenleven reddend middel zou de beleidsmakers tot meer spoed moeten aanzetten.

Lees ook:

Artikel I: de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt

Artikel II: de impact van digitalisering op de banksector

Artikel IV: de impact van digitalisering op de overheid

Artikel V: de impact van digitalisering op onze privacy