Enquête bij jongeren en kinderen over coronamaatregelen

#jongerenovercorona

Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten peilden met een online enquête bij jongeren tussen 8 en 17 jaar naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Ze wilden daarmee het perspectief van kinderen en jongeren meer aan bod laten komen in het publieke debat. Als maatschappelijk geëngageerd onderzoeksbureau zette Indiville mee zijn schouders onder dit project. Maar liefst 44.000 kinderen en jongeren vulden de vragen in.

jongeren corona
2-3 years old cute child wearing surgical mask.

Massale respons

De online enquête was helemaal afgestemd op een jonge doelgroep vanaf 8 jaar: kort, met heldere vragen en eenvoudige keuzemogelijkheden. Jongere kinderen konden ze eventueel samen met hun ouders invullen. Uiteraard gebeurde de bevraging volledig anoniem. De enquête werd ondersteund met opvallende beelden, wat ervoor zorgde dat ze massaal gedeeld werd via de sociale media. In de periode van 11 tot 17 mei vulden maar liefst 44.000 kinderen en jongeren de vragenlijst in. Deze historisch hoge respons toont aan dat de enquête duidelijk een gevoelige snaar heeft geraakt.

Voornaamste resultaten

Bevindingen enquête bij jongeren leiden meteen tot concreet beleidsadvies

“Een megafoon die broodnodig was”, zeggen de kinderrechtenorganisaties over de enquête. Zowel kinderen jonger dan 8 jaar (3.901) als meerderjarige jongeren (6.024) vulden de vragenlijst in. De organisatoren vertaalden hun antwoorden in concrete adviezen voor het beleid en maakten ze ook bekend op hun sociale media. Alle data zijn bovendien beschikbaar voor geëngageerde burgers, middenveldorganisaties en academici om ze te gebruiken als inspiratie voor verdiepend vervolgonderzoek.

Bekijk het onderzoeksrapport

Wil je ook een enquête bij jongeren organiseren? Contacteer ons vrijblijvend.