COVID-19 en tewerkstelling: 2 op 3 bedrijven blijft aanwerven

Onderzoek voor VBO, Antwerp Management School en HRPro.be

Indiville peilde tussen 3 en 18 april 2020 bij 1.241 bedrijfsleiders en HR-professionals naar de impact van COVID-19 op het menselijk kapitaal in ondernemingen. Opvallend veel organisaties blijven op zoek naar nieuw talent. 2 op 3 bedrijven blijft aanwerven.

covid-19 en tewerkstelling

Vooral kleine bedrijven stellen aanwervingsstop in

De grote meerderheid van de respondenten (89%) stellen de continuïteit van de organisatie na de crisis niet in vraag. Bedrijven die vandaag omwille van de coronamaatregelen minder of niet werken, zijn wel minder optimistisch. Alleen kleine bedrijven met minder dan tien werknemers gaan op de rem staan: 69% ging over tot een aanwervingsstop, tegenover 32% bij middelgrote bedrijven en 22% bij grote organisaties van meer dan 500 medewerkers.

Andere blik op loopbanen

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat bedrijven kritisch nadenken over hoe loopbanen in de toekomst georganiseerd zullen worden. “Ze zullen daarbij maximaal focussen op inzetbaarheid en flexibiliteit”, zegt Monica De Jonghe, Directeur-generaal VBO – FEB.

Bedrijven voorspellen meer thuiswerk

78,4% van de ondervraagde bedrijfsleiders en HR-professionals voorzien een stijging in het thuiswerk na de crisis. Ook organisaties die voor de crisis nog geen thuiswerk toelieten (37,4%) geven aan dit na de crisis wel te zullen gaan doen. Slechts 6% houdt de boot af. Eén op drie respondenten blijkt zich bij thuiswerk wel zorgen te maken over de verbondenheid met collega’s en organisatie.

Antwerp Management School organiseert op 30 april een webinar over de impact van COVID-19 op het menselijk kapitaal in organisaties.

In de media

Het onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op het menselijk kapitaal in organisaties kreeg weerklank in onder meer deze media:

“Vooral aanwervingsstop bij kleine bedrijven, meerderheid blijft aanwerven” – HLN

“Begeerd op de arbeidsmarkt en toch thuis” – De Standaard

“Coronavirus – L’arrêt des embauches surtout visible dans les petites entreprises” – Le Soir

“Des emplois menaçés dans 16% des entreprises” – L’Echo

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief