Wegen en Verkeer

Voor het Agentschap Wegen en Verkeer voerde Indiville een klantenbevraging uit. De doelstelling van het onderzoek was om informatie te verzamelen rond 3 basisindicatoren bij de klanten van het AWV. Naast de tevredenheid over de gewestwegen en de bereikbaarheid van het agentschap werd ook het imago van het agentschap en de evolutie van deze parameters doorheen de jaren meegenomen.

Door bovenstaande parameters te meten en de effecten van gerealiseerde verbetertrajecten te evalueren, werd door Indiville een duidelijk advies gegeven over de richting die het Agentschap Wegen en Verkeer dient in te slaan.

Ten einde een zo hoog mogelijke respons te garanderen werd gebruik gemaakt van een multimodale opzet. Georganiseerde klanten konden de vragenlijst zowel online (PC als smartphone/tablet) invullen als telefonisch beantwoorden. De studie werd vooreerst aangekondigd door het Agentschap Wegen en Verkeer per email (voor de beschikbare adressen), nadien werden alle contactpersonen opgebeld met de vraag of ze de enquĂȘte telefonisch wilden beantwoorden of online. Personen die na 2 weken nog niet geantwoord hadden werden opnieuw opgebeld. Deze gecombineerde methode leverde een responsgraad van meer dan 40%.