Limburg wat netter…

Project

Indigov (nu Indiville) bevroeg in 2014 in opdracht van Limburg.net een representatief staal van Limburgers en inwoners uit de regio Diest over hun relatie met huishoudelijk afval.

Limbrug.net wou een beter inzicht verwerven in de houding van de inwoner tegenover de verwerking van huishoudelijk afval en de gepercipieerde kostprijs van huishoudelijk afval.

In het onderzoek werd dan ook gepeild naar

  • de houding ten opzichte van (de verwerking van) afval
  • het gebruik en de tevredenheid van de diensten voor afvalinzameling (inzamelingen, recyclageparken)
  • de perceptie over het merk Limburg.net zelf (bekendheid- spontaan en geholpen)
  • de evaluatie van de communicatie