Wil jij ook een duurzame ontknoping?

Als lid van De Betrokken Partij stellen wij met trots ons nieuw project voor: de Minigids Mobiliteit. We bundelden inzichten uit onderzoeken en participatietrajecten met burgers in het kader van mobiliteit in een minigids. Daarin zetten we ook enkele van onze mobiliteitsonderzoeken in de spotlight.

Minigids mobiliteit

Mobiliteit is altijd in beweging en meer dan ooit een hot topic in onze samenleving. Het thema heeft impact op heel wat aspecten van ons leven. Denk aan duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid en veiligheid.

We staan momenteel voor een kruispunt. Vanuit de samenleving is er vraag naar een nieuw beleid en visie. Steeds meer mensen maken zelf een omslag. Het is zaak om als organisatie of overheid de vinger aan de pols te houden en deze omslag te ondersteunen en versnellen. De Betrokken Partij versterkt je hierin met waardevolle inzichten in de veranderende behoeftes en visies van betrokken burgers.

Laat de minigids je inspireren om de weg van de duurzame ontknoping in te slaan, met sterke inzichten en gedragen keuzes.

Download de minigids