Werknemers bereid ‘iets voor het werk te doen’ tijdens afwezigheid

In opdracht van Mensura en Certimed voerde Indiville tussen 5 en 23 maart een verzuimonderzoek uit bij 1.000 werknemers (53% bedienden, 39% ambtenaren en 8% arbeiders) en 511 werkgevers (HR-profielen of andere betrokkenen bij het verzuimbeleid). Ziekteverzuim is storend, daar zijn werkgevers en werknemers het over eens. Opvallend is dat 83% van de werknemers bereid is met de werkgever te bekijken welke taken ze tijdens hun afwezigheid kunnen blijven uitvoeren.

Werknemers bereid ziek te werken

Ziekteverzuim is storend

Zo’n 44% van de werkgevers en maar liefst 64% van de werknemers vindt ziekteverzuim enorm vervelend. Dat opmerkelijke verschil kan eenvoudig verklaard worden. Vaak zijn het de collega’s die de directe gevolgen merken. Zij krijgen de opdracht om het werk van de afwezige op te vangen, de vervanger in te werken of zelfs te komen werken op een vrije dag. “Daar schuilt een gevaar: voor je het goed en wel beseft, ontstaat er een verzuimcultuur waarbij werknemers die altijd aanwezig zijn, zich bij een volgende gelegenheid ook ziek gaan melden”, legt Bart Teuwen, verzuimexpert bij Mensura en Certimed.

Bereid om tijdens afwezigheid te werken

83% van de werknemers is echter bereid om tijdens hun afwezigheid in de mate van het mogelijke toch nog iets voor het werk te doen. Volgens Bart Teuwen is het dan ook aan te raden om als werkgever in dialoog te gaan met afwezige werknemers. “We zouden veel meer moeten denken in termen van mogelijkheden. Wie met een gebroken been thuis zit of wie langdurig ziek is, kan en wil mogelijk op de ene of andere manier nog aan het werk. Inzetten op de mogelijkheden die medewerkers wél nog hebben, is een zeer belangrijke stap op weg naar een structurele vermindering van het ziekteverzuim in ons land.”

We gaan te vaak ziek werken

Mensura en Certimed waarschuwen ook voor presenteïsme. Wie ziek naar het werk komt, kan anderen immers besmetten en zal niet efficiënt presteren. Toch geeft 67% van de werkende Belgen aan dat ze ziek aan de slag zouden gaan. 7 op 10 ging ook effectief al ziek werken. Vooral in de leeftijdscategorie 18-34 jaar gaan ze wel al eens ziek werken (73%) en vrouwen (72%) gaan vaker ziek naar het werk dan mannen (62%). Waarom we blijven werken? We willen ons nuttig voelen en een goede indruk maken. Velen zijn ook bang voor negatieve reacties van collega’s of leidinggevenden.

Bart Teuwen: “Deze cijfers benadrukken het belang van een open dialoog tussen werkgevers en werknemers. De werknemer mag geen druk voelen om ziek aan het werk te gaan. Maar wanneer de werknemer zich graag wil inzetten, moeten alternatieven bespreekbaar zijn. Zo heeft de coronacrisis aangetoond dat je in veel functies evengoed van thuis uit, ook in quarantaine, inzetbaar kunt blijven. Door een vorm van telewerk toe te laten, ondersteun je als werkgever een zieke medewerker die aangeeft zich nuttig te willen maken.”.

In de pers

8 op de 10 werknemers bereid om in geval van ziekte “toch nog iets voor het werk te doen” – VRT NWS

Zelfs ziek wil de Belg nog werken – Het Laatste Nieuws