Werknemers zien toekomst op de werkvloer niet rooskleurig in

Tweejaarlijks voert Indiville in opdracht van Acerta een onderzoek uit bij de Belgische werknemers. Dit jaar werden in september 2.072 werknemers gevraagd naar hun ervaringen op de werkvloer. Uit de resultaten van het vierde luik van dit onderzoek blijkt dat werknemers hun toekomst op hun huidige job niet bijzonder rooskleurig inzien. De oplossing volgens Acerta? Blijf in beweging en zet in op jobrotatie.

Werknemers zien toekomst op de werkvloer niet rooskleurig in

Eerdere bevindingen uit dit onderzoek toonden reeds aan dat 4 op 10 werknemers niet kunnen telewerken, dat 2 op 3 bereid is tijdelijk elders te werken tijdens de coronacrisis en dat de coronacrisis zwaar weegt op het mentaal welzijn van de werkende Belg.

Weinig toekomstperspectief

Slechts 37% van de respondenten geeft aan binnen vijf jaar nog goed bij zijn werk te passen en 36% bij de huidige werkgever. Bijna 2 op 3 heeft dus nood aan verandering. Amper 1 op 3 Belgische werknemers denkt dat hij zijn werk binnen een paar jaar nog graag zal blijven doen en 3 op 10 denkt dan nog goed te presteren. Bij werknemers onder de 35 jaar liggen de cijfers het hoogst.

De coronacrisis heeft een duidelijke invloed op die cijfers. In 2018 was namelijk 58% er nog gerust in dat ze nog een tijdje met hun huidige job verder zouden gaan en dacht 6 op 10 dat ze binnen vijf jaar even goed zouden presteren als nu.

Werknemers zien toekomst op de werkvloer niet rooskleurig in
Grafiek 1: Wat verwachten werknemers als ze naar de toekomst (3 à 5 jaar van hier) kijken?

Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “Medewerkers erkennen dat ze niet zomaar even inzetbaar en tevreden als vandaag zullen blijven. Dat dit bewustzijn groter is bij jongere medewerkers dan bij oudere is logisch. De jongsten beginnen pas aan hun loopbaan. Jongere medewerkers hebben ook meer zicht op groei in hun carrière. Maar ook algemeen is het besef gegroeid dat een loopbaan niet automatisch oneindig en vlak is. Werknemers beseffen dat er iets zal moeten gebeuren om over 3 à 5 jaar nog dezelfde tevredenheid te vinden in de samenwerking met de werkgever. Corona heeft die trend nog versneld, maar de stap naar actie is vaak nog niet genomen.”

Inzetbaarheid is niet duurzaam

2 op 3 geeft dan wel aan dat inzetbaarheid zonder actie niet duurzaam is, maar ze ondernemen zelf weinig of niets om er wat aan te doen. De cijfers tonen zelfs dat er minder initiatief is dan in 2018. 1 op 3 denkt wel over zijn loopbaan na, maar houdt zich nog niet te veel met de toekomst bezig. 25% van de medewerkers zou zich wel kandidaat stellen voor een interne taak die hun huidige functie overstijgt, als er zich een project aandient. Dat is een beter resultaat dan twee jaar geleden.

Verborgen potentieel

Uit de antwoorden van de werknemers blijkt ook dat er nog heel wat winst gemaakt kan worden. 18% meent namelijk dat zijn potentieel onder de radar blijft voor zijn werkgever. De helft geeft aan dat de werkgever wel op de hoogte is van zijn sterktes en ontwikkelingspunten.

Werknemers zien toekomst op de werkvloer niet rooskleurig in
Grafiek 2: Stellingen i.v.m. huidige inzetbaarheid van medewerkers

“Dat bijna 1 op 5 medewerkers er nogal zeker van is dat hun talenten niet tot bij de werkgever doordringen, is de moeite om bij stil te staan. De positieve kant hiervan is dat er voor werkgevers misschien nog wel 18% potentieel te ontdekken valt onder de eigen mensen,” meent Vlieghe.

Interne jobrotatie als oplossing

Acerta roept bedrijven op om meer in te zetten op interne jobrotatie: collega’s die (tijdelijk) elkaars job uitoefenen. Tom Vlieghe legt uit: “Ook als het ownership bij het individu ligt, kan de werkgever een belangrijke rol spelen in het faciliteren en stimuleren van duurzame inzetbaarheid. En er zijn wel degelijk mogelijkheden om de drempels daarnaar te verlagen. Natuurlijk is het oké om bijvoorbeeld vacatures eerst intern bekend te maken, maar het mag wat meer zijn: taakverrijking, jobrotatie… Laat collega’s bijvoorbeeld – desnoods tijdelijk – elkaars job doen. En ook interne doorstroming wordt nog te vaak op de korte termijn bekeken. Nochtans zal het blijven uitdagen en ontwikkelen van de eigen werknemers voor heel wat bedrijven erg belangrijk zijn om op de krappe arbeidsmarkt hun beste profielen te behouden.”

In de pers

Meer dan zes op de tien Belgen denken binnen vijf jaar niet meer bij hun werk te passen – De Morgen

Meer dan 6 op 10 Belgen denken binnen 5 jaar niet meer bij hun werk te passen – Het Nieuwsblad

Meer dan 6 op 10 Belgen denken binnen 5 jaar niet meer bij hun werk te passen – Het Laatste Nieuws