Wereldwijde smartrevolutie – Blog Indiville

Steden worden alsmaar slimmer. Singapore speelt hier een voortrekkersrol en ambieert de status van Smart Nation, maar ook in Europa en bij ons leeft de smart-revolutie. Wat zijn de voordelen en hoe zit het met onze privacy?

Smartphone, Smart City, Smart Government … alles lijkt tegenwoordig slim te zijn, maar vanwaar komt deze tendens. In zijn boek ‘Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt’ schrijft Prof. Dr. Pieter Ballon dat de smartrevolutie de logische verderzetting is van de technologische evolutie van de laatste decennia. Na de opkomst van de telecommunicatie in de jaren 1985-1995, opent in 1995 het world wide web een virtuele e-wereld, om tien jaar later met de IPhone en de mobiele technologie uit te groeien tot een dynamischer en persoonlijker “broekzak” internet. Als paddenstoelen uit de grond schietende sociale media vieren hoogtij en tegelijk is de nieuwste ICT-golf, de smart-evolutie, aan haar opmars bezig om met een nog grotere connectiviteit alles en iedereen met elkaar te verbinden : het ‘Internet of Things’ (IoT) wordt een feit.

Smart City

Waarom moeten onze steden slimmer worden? Belaagd door overbevolking, een steeds groter wordend mobiliteitsprobleem, luchtvervuiling enz., is het de enige manier om ze leefbaar te houden. Volgens Dr. Boyd Cohen, medeoprichter van het Center for Innovation in Cities aan de Universidad del Desarrollo (Santiago, Chili), gaat het bij een Smart City om een geïntegreerde aanpak, die niet alleen de efficiënte werking van de stad en de lokale economie, maar ook de levenskwaliteit van haar burgers verbetert. Het gaat dus om het beter gebruiken van de informatie- en communicatietechnologie, zowel als om de mate waarin slim bestuur erin slaagt om de vaak niet uitgesproken noden van zijn burgers/bezoekers te begrijpen, er oplossingen voor te bedenken en deze uit te voeren.

Smart cities blog 1

De blauwe zeshoek in Cohens Smart City Wheel toont de zes domeinen van een Slimme Stad: slim bestuur, slimme burgers, slimme economie, slimme mobiliteit, slim milieu en slim wonen/leven. Zijn groene schijf geeft telkens drie acties (indicatoren) weer om het beoogde doel te bereiken. Slimme burgers krijg je bijvoorbeeld door eigentijds onderwijs, een inclusieve maatschappij en ruimte voor creativiteit. “Smart Cities are not one size fits all”, schrijft Cohen. Je kan dus beter je doel aanpassen aan de noden van je stad en beginnen met pilootprojecten of startups, om je acties eerst uit te testen.

Smart cities: valkuilen en aandachtspunten

Jacqueline Poh, managing director van Infocomm Development Authority of Singapore ziet als mogelijke redenen waarom een Smart City project niet echt van de grond komt, het feit dat sommige steden blijven steken op het academisch niveau of dat de gebruikte technologieën incompatibel zijn. Bovendien wijst ze erop dat de verzamelde data niet altijd representatief zijn voor de bevolking of dat er onvoldoende of zelfs geen interactie is met de burgers. Ook is het nodig omzichtig om te springen met de privacy en de rechten van de burger, die wel bereid is er een deel van op te offeren zolang het voordeel maar opweegt tegen het nadeel. Vandaar dat transparantie cruciaal is, zegt Jacqueline Poh.

Conclusie van dit verhaal : een Smart City moet een leefbare stad zijn waar iedereen betrokken en co-creator is.