VRT moet inzetten op diversiteit, creativiteit en digitalisering

Met het “Jouw VRT”-onderzoek wilde de openbare omroep te weten komen wat de Vlaming echt vindt van de VRT. Uit de studie blijkt dat 77 procent van de Vlamingen tevreden is. Een goed resultaat. Al blijkt dat de omroep nog te weinig aansluiting vindt bij jongeren, kortgeschoolden en mensen van buitenlandse afkomst. Meer diversiteit en een sterk digitaal aanbod moeten ervoor zorgen dat deze kloof gedicht wordt.

Het onderzoek

Het “Jouw VRT”-onderzoek bestond uit twee delen: een representatieve steekproef bij 2.620 Vlamingen tussen 12 en 75 jaar, waarvoor de VRT samenwerkte met Indiville en Bpact, en een uitgebreide vragenlijst. Bijna 10.000 Vlamingen vulden een vragenlijst in op de website van de VRT of deden dat in de caravan die afgelopen zomer door Vlaanderen toerde.

VRT is minder bekend dan aanbodmerken

De verschillende aanbodmerken zoals MNM of Canvas zijn bekender dan het hoofdmerk VRT. Dat is de eerste opvallende vaststelling uit het onderzoek. Bij 1 op 3 is de VRT als merk onbekend. De oorzaak hiervan moeten we zoeken bij het beleid van de openbare omroep om vooral haar aanbodmerken uit te spelen.

Hoewel dit op het eerste zicht niet zo’n groot probleem lijkt, is het volgens Karen Donders, directeur Talent & Ontwikkeling en Publieke opdracht, toch belangrijk dat mensen ook VRT als merknaam kennen: “Het is belangrijk dat mensen weten dat bijvoorbeeld MNM een merk is van de VRT. Want in het digitale tijdperk kunnen we niet met 10 tot 15 verschillende merken aanwezig zijn. Daar moeten we meer vanuit één centraal merk inzetten om vindbaar te zijn ten opzichte van mastodonten als Netflix en Disney.”

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Het merendeel van de Vlamingen (73%) vindt de VRT betrouwbaar en kwalitatief. Bovendien is 87% van mening dat de openbare omroep een voorbeeldfunctie heeft en moet helpen bij het herkennen van fake news. Iets waar de openbare omroep in de toekomst nog verder aan wil werken. Het merendeel van de Vlamingen (78%) ziet ook het belang in van een eigen Vlaamse openbare omroep.

Meer diversiteit en creativiteit

Het aanbod van de VRT is te serieus. Dat vindt de helft van de respondenten. Gedelegeerd bestuurder Frederik Delaplace wil dit aanpakken: “Het is belangrijk dat we onze publieke opdracht ook tot uiting kunnen laten komen op een meer ontspannende manier: met muziek, humor, talkshow en sitcom. Het kan niet de bedoeling zijn dat we nog 100 jaar F.C. De Kampioenen blijven herhalen. Dus we moeten ook in dit genre investeren.”

Naast een kwalitatief, ontspannend aanbod moet de openbare omroep zorgen voor meer diversiteit. 88% van de Vlamingen vindt het immers belangrijk dat de VRT aandacht heeft voor verschillende opinies.

Investeringen in digitalisering

De VRT is van plan sterk in te zetten op digitalisering. Uit “Jouw VRT” blijkt dat hier een duidelijke vraag naar is. De Vlaming verwacht van de openbare omroep dat zij ook via sterke digitale diensten een barrière zal vormen tegen nepnieuws en een voorbeeldrol zal spelen op het vlak van privacybescherming. Met de tv-app van VRT NU wordt de eerste stap gezet.