Vlaming vertrouwt vooral op experts voor coronacommunicatie

Crisiscommunicatie overheid stelt teleur

Indiville en communicatiebureau RCA vroegen meer dan 1.000 Vlamingen naar hun mening over de coronacommunicatie. Meer dan de helft vindt die verwarrend en onduidelijk, 42% heeft weinig vertrouwen in de manier waarop de overheid over de coronamaatregelen communiceert.


“De opvallendste vaststelling uit dit onderzoek is dat de burger het, misschien onbewust, maar wel degelijk goed merkt wanneer de basisprincipes van goede crisiscommunicatie niet worden toegepast.”

Jurgen Minnebo van Indiville

Communicatie van experts wekt wel vertrouwen

coronacommunicatie
Meest betrouwbare bronnen van coronacommunicatie volgens meer dan 1.000 Vlamingen.

Burgers willen vooral geïnformeerd worden door de virologen (87%). Zij worden gezien als de meest betrouwbare bron voor informatie (85%), gevolgd door de Veiligheidsraad (51%) en de eerste minister (41%).

Aanbevelingen

Voor Jo Steyaert en Jurgen Minnebo van Indiville zijn de conclusies inzake de coronacommunicatie glashelder: “De Vlaming heeft een groot vertrouwen in de experts. Hun rol in de communicatie is dan ook erg belangrijk. Tegelijk is het duidelijk dat de bevolking ‘eigenaarschap’ van de communicatie mist: er is nood aan een strakker georganiseerde manier van communiceren, met een duidelijke boodschapper. En dat moet op een heerlijk heldere manier gebeuren.”

Download hier meer toelichting bij de resultaten.

Bekijk de webinar