Visie

Indiville spitst zich als onderzoeks- en adviesbureau toe op het inzichtelijk maken van een samenleving die voortdurend verandert. Die kennis stellen we ter beschikking van organisaties, overheden en bedrijven zodat ze doelgericht kunnen inspelen op deze continue evolutie.
Om het verschil te maken focussen wij samen met onze klanten op 3 domeinen:

  1. Analytisch denken: op basis van performante onderzoeksmodellen kennis naar inzicht vertalen om de veranderende samenleving beter te begrijpen.
  2. Dynamisch denken: deze kennis en inzichten gebruiken om samen met de klant te komen tot gedeeld begrip en nieuwe oplossingen en denkpistes (bijv. via participatieve technieken).
  3. Ontwerp denken: hoe kunnen we de kennis, het inzicht en de gedeelde denkpistes ook concreet omzetten in acties.
Visie

Visie

Indiville is dan ook veel meer dan louter leverancier van snelle, goedkope data of conclusies. De ervaren consultants van Indiville stellen zich op als actieve partners die op basis van innovatief onderzoek en een creatieve aanpak willen komen tot het uitdenken van succesvolle acties samen met de klant.