Wouter Samyn

Partner

Maakt het verschil door …

Ik combineer een pragmatische visie op onderzoek met een focus op kwaliteitsvolle visuele presentatie van de resultaten. Een brede expertise in statistiek helpt om de benodigde inzichten en de juiste analysetechniek te identificeren. Je zal in mij een heel gelukkig man vinden als we complexe statistische analyses kunnen vertalen in acties voor uw bedrijf.

Wil een verschil maken in …

Ik geloof sterk in de kracht van onderzoek. Al te veel gebeurt het dat degelijk onderzoek niet gebruikt wordt of dat onderzoek te weinig actiepunten naar voor brengt. In mijn loopbaan streef ik naar onderzoeksresultaten die het verschil kunnen leveren. Het is mijn ambitie om management en andere belanghebbenden naar beslissingen te kunnen sturen die er toe doen voor burgers of consumenten.

Heeft het verschil gemaakt met …

Het project waar ik zelf een grote voldoening heb uit gehaald is een project voor De Lijn waarin onderzocht werd in welke regio’s extra buslijnen nodig waren. Deze studie had een heel tastbare impact voor mensen die behoefte hadden in een betere dienstverlening van De Lijn. De studie leverde bruikbare resultaten op en bracht een verandering te weeg in de manier waarop De Lijn zijn middelen gebruikte. Een ander project is een project voor DAV, waar we de administratieve lasten van het papierwerk voor de Belgische afdeling douane hebben onderzocht. Deze studie heeft geleid tot een participatie project tussen de Belgische douane en bedrijven, waarbij het douane-proces onder de loep werd genomen en verbetertrajecten werden voorgesteld.

Moeilijkste verandering toen …

In een van mijn presentaties voor een tuincentrum met een PR-bureau, had de verantwoordelijke voor PR het fantastische idee om mij zowel in het Frans als in het Nederlands te laten presenteren. Het idee was om Nederlandse en Franse slides afwisselend te presenteren waarbij de Nederlandse slides in het Frans gepresenteerd werden en de Franse slides in het Nederlands. Op het moment zelf leek met dit een perfect idee om het op die manier aan het gemengd publiek te presenteren. Het resultaat was echter dat ik een hele avond heb besteed aan het bijschaven van de franstalige versie van elk mogelijk tuingereedschap. De presentatie leidde tot zeer verwarrende / grappige situaties waarbij ik mij constant vergiste van de taal die ik moest gebruiken. De Franse journalist die een vraag in het Nederlands heeft gesteld toen ik een Franse dia aan het uitleggen was heeft ook niet geholpen!