Lies Maurissen

Partner

Maakt het verschil door…

Ik combineer academische onderzoekservaring met werkervaring in de publieke en de priv├ęsector. Daardoor heb ik een brede kijk op onderzoek, en slaag ik erin om vaak complexe resultaten te vertalen naar begrijpbare boodschappen voor verschillende doelgroepen. Dat vereist een inlevingsvermogen in verschillende types van burgers, groepen of consumenten. Daarmee wil ik als onderzoeker het verschil maken.

Wil een verschil maken in…

Onderzoeksresultaten correct te vertalen naar boodschappen waar klanten mee aan de slag kunnen. Te vaak worden resultaten van ingewikkeld ogende analyses gebruikt om conclusies te trekken die de data eigenlijk niet toelaten. Hiermee bedrieg je niet alleen de klant, maar het zorgt er ook voor dat de waarde van cijfers en van sociaaleconomisch onderzoek gedevalueerd wordt in het publieke debat. Het is daarom mijn ambitie om steeds eerlijk advies te geven, en ervoor te zorgen dat de klant de juiste conclusies kan trekken uit het gevoerde onderzoek.

Moeilijkste verandering toen…

Voor mijn doctoraatsonderzoek werkte ik mee aan een grootschalig onderzoek over politieke houdingen en gedrag van jongeren. De steekproeftrekking in Vlaanderen verliep via scholen. Al snel merkte ik de terughoudendheid van scholen om deel te nemen, wegens geen tijd, deelname aan teveel andere onderzoeken, of simpelweg geen interesse in het onderwerp. Wat voor mij vanzelfsprekend leek, werd als niet relevant omschreven door directies. Het heeft veel inspanning gevergd om mijn argumentatie te herwerken zodat ook eerst weigerachtige scholen overtuigd raakten van het belang van het onderzoek. We zijn erin geslaagd om voldoende scholen te laten deelnemen en het was een leerrijke ervaring om elk van deze verschillende visies mee te krijgen in ons verhaal.