Jurgen Minnebo

Partner

Maakt het verschil door …

Ik ken onderzoek niet alleen vanuit het perspectief van de onderzoeker, maar ook vanuit dat van de klant. In mijn rol als onderzoeker heb ik talrijke studies uitgevoerd en gepresenteerd, waarbij methodologische kwaliteit voorop stond. Toen ik zelf onderzoek bestelde als klant, heb ik me gerealiseerd dat die methodologische kwaliteit vanzelfsprekend is; voor de klant ligt de toegevoegde waarde van goed onderzoek in duidelijk en doordacht advies, dat onmiddellijk bruikbaar is.

Wil een verschil maken in …

Ik wil ervoor zorgen dat geen enkele klant verdrinkt in een rivier die gemiddeld 0,5m diep is. In tegenstelling tot wat vaak wordt verteld, kan je met statistiek niet alles bewijzen. Alleen matige onderzoekers kunnen daarmee alles bewijzen; zij hebben echter de neiging te verdrinken in rivieren die gemiddeld 0,5m diep zijn.

Moeilijkste verandering toen…

Voor mijn doctoraatsonderzoek werkte ik met een panel van misdaadslachtoffers. Het onderzoek was kwantitatief, maar de vragenlijst vermeldde mijn telefoonnummer; deelnemers aan het onderzoek konden mij daarop bereiken met vragen en opmerkingen. Op een avond kreeg ik telefoon van een dame die haar verhaal kwijt wou. Nadat ze me had verteld wat haar was overkomen, praatte ze nog wat na over ditjes en datjes. Oncomfortabel snel ging het daarbij over haar echtgenoot, die mij in geuren en kleuren werd beschreven, met al zijn goede en slechte kanten. Uiteindelijk vroeg ze mij wat ik ervan vond: hem nog een kans geven of toch maar een scheiding aanvragen. Ik weet nog altijd niet wélk verschil ik die avond heb gemaakt, maar het was wel glashelder dat er aan mij geen groot relatietherapeut is verloren gegaan…