Jan Verbelen

Partner

Maakt het verschil door

Ik ben gepokt en gemazeld in de survey onderzoekspraktijk. Ik duik van begin tot einde mee het bad in en zal er steevast voor zorgen dat voor ieder project de beste methodologie wordt ingezet. Complexiteit stroomlijnen en kansen benutten om te innoveren, typeren me. Zo zijn mijn doorgedreven expertise in statistische data-analyse, gecombineerd met mijn honger naar concreet en bruikbaar inzicht uit onderzoek, de reden dat datavisualisering een belangrijke vorm van begrijpbare communicatie is. Je kan een state of the art onderzoek doen, maar zonder een duidelijke visualisering is de impact van dat werk toch heel wat moeilijker te bereiken. Als je verschillende soorten gegevens (geodata, enquêtedata, omgevingsdata, big data …) kan combineren in een trefzekere visual, wordt de kracht van onderzoek veel vergroot. Ze noemen mij wel eens de ‘datatovenaar’, een titel die ik met eer draag!

Wil het verschil maken door…

Mijn ambitie is om organisaties, overheden, bedrijven en management impactvol inzicht te bieden: de strategische waarde van onderzoek koppelen aan praktisch bruikbaar advies en inzicht. En als het kan, een impact hebben op de bredere samenleving. Uitdagen om te handelen, te denken en te verbinden door het onderzoekswerk.

Heeft het verschil gemaakt met…

Ik heb vanuit een overheidspositie ooit grootschalige bevolkingsonderzoeken gedaan (sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen), mee getrokken voor de Vlaamse regering. Ik heb toen de opportuniteit benut om een instrument (set van vragenblokken in enquêtes) te ontwikkelen dat de publieke opinie over de sociale positie van personen met een handicap meet. Intussen wordt dat beschouwd als een vast en betrouwbaar meetinstrument en wordt het structureel opgevolgd door Statistiek Vlaanderen. Tot op de dag van vandaag word ik daar vanuit verschillende hoeken van de samenleving regelmatig over geconsulteerd en uitgenodigd. De socioloog in mij is daar heel blij mee.

Moeilijkste verandering toen…

Het besef dat onderzoek het risico loopt om onder de mat geveegd te worden, wanneer het resultaat niet opportuun is voor de politieke machthebbers. Dat heeft me al veel kopzorgen gebaard, maar het goede eraan is dat het mijn drive naar impact alleen maar heeft vergroot!