Colin Sanders

Partner

Maakt het verschil door …

Ik maak echt het verschil voor onze klanten op drie terreinen:

  • statistische analyse: enorme expertise wat betreft de laatste en beste technieken op het vlak van statistische analyses en kennis van de geavanceerde softwarepakketten zoals R, elasticsearch …
  • het eigen ontwikkeld online survey software en dashboard platform: geeft ons competitieve voordelen door zijn enorme flexibiliteit en nauwkeurigheid, met eenvoudige toegang tot kennis voor de klanten
  • diepe kennis over maatschappelijke thema’s zoals pensioenen

Wil een verschil maken in …

Met het onderzoek dat ik doe, wil ik een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over de thema’s pensioen (de betaalbaarheid van de pensioenen, langer werker …) en de relatie tussen mobiliteit, milieu en gezondheid.

Heeft het verschil gemaakt met …

Ik denk dat mijn bijdrage echt mee het verschil heeft gemaakt voor het debat dat gevoerd wordt over pensioenen en mijn ondersteuning daarin voor de klant NN. Als je een glimp wil van wat ik op dat terrein reeds heb gedaan, volg dan één van de volgende links:

Resultaten van een Belgisch-Zweedse enquête rond Active Ageing
Wat kan België leren van ‘pensioenkampioen’ Zweden?
Nationaal Opinie Onderzoek 2013 over het testament
De Belg is gebuisd voor de vakken Testament en Erfenis Resultaten Nationale Pensioenenquête 2013

Moeilijkste verandering toen …

Ik word altijd wat heen en weer wat geslingerd tussen enerzijds mijn passie voor cijfertjes, IT en analyses (en ik ga dan voluit in analytisch denken, spelen met big data, complexe analyses programmeren in R, werken in Elasticearch of verder programmeren aan de eigen software voor bevraging en dashboards) en anderzijds sterk inhoudelijk werken op de maatschappelijke thema’s langer werken, vergrijzing, pensioenen en personal finance (pensioenopbouw, bescherming) wat resulteert in initiatieven zoals kapitalevragen.be