Bernard Scheray

Partner

Maakt het verschil door …

Een grondige kennis van marktonderzoek gecombineerd met een pragmatische en resultaatgerichte benadering van het verwerken van sales data en digitale data.  En dit op een innovatieve en lean & mean-manier in een wereld in continue verandering.

Wil een verschil maken in …

Onderzoek dat daadwerkelijk een bijdrage levert in maatschappelijke thema’s. Door insights en aanbevelingen van studies op een bevattelijke manier samen te vatten en ervoor te zorgen dat men op basis daarvan onmiddellijk beslissingen en verdere actie kan ondernemen ten voordele van het grotere geheel.

Heeft het verschil gemaakt met …

Onderzoek over de rendabiliteit van communicatie-investeringen.  Niet enkel op basis van enquêtes maar ook op basis van sales data.  Het is deze mix van verschillende methodologieën die het mogelijk maakt om de communicatiemix te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de ROI van toekomstige communicatiecampagnes verhoogt.

Moeilijkste verandering toen …

We voor klanten en interne medewerkers van een opdrachtgever consumer journeys in kaart moesten brengen.  En dit binnen een sprintaanpak van in totaal vijf sprints van elk drie weken.  Bovendien waren er geen research data voorhanden. Op dat moment dienden we keuzes te maken om op een zo snel mogelijke manier toch de nodige klanten en medewerkers te kunnen ondervragen en in een zeer korte tijdspanne de resultaten van de interviews te verwerken in concrete insights en aanbevelingen.