Provincie Limburg kiest Indiville voor imago-onderzoek

De provincie Limburg doet (weer) beroep op Indiville voor een onderzoek over zijn imagocampage. Het is reeds de tweede keer dat Indiville dit onderzoek uitvoert. Indiville meet zowel het bereik, de impact als de evaluatie van de campagne. Het onderzoek is uitgevoerd bij decision makers in Vlaanderen binnen het bedrijfsleven. Op basis van het eerdere onderzoek eind vorig jaar werd de campagne bijgestuurd en in de nieuwe meting was het effect hiervan duidelijk merkbaar. De nieuwe campagne sloeg merkelijk beter aan dan de vorige. Dit toont nogmaals het belang aan dat goed onderzoek over overheidscampagnes wel degelijk zijn vruchten afwerpt.