Participatieve wijkmonitor – Succestraject in Asse

Achtergrond

In augustus en september 2017 voerde het gemeentebestuur van Asse samen met Indiville een onderzoek uit bij de inwoners over zeer veel thema’s waaronder welzijn, vrije tijd, onderwijs, lokale economie, netheid, veiligheid enz. Dit gebeurde zowel op buurtniveau als op gemeentelijk niveau. Met 2404 deelnemers was deze enquête een enorm succes.

Doel was om de vinger aan de pols te houden: wat leeft er? Wat vindt de Assenaar goed, wat kan beter? Zijn er zaken die hij anders wil zien of die dringend aangepakt moeten worden? Waar ligt hij wakker van? Wat zijn zijn behoeften, zijn wensen? Het onderzoek gaf nuttige input voor het strategisch meerjarenplan, een helder beeld van de behoeften, wensen en knelpunten maar ook een overzicht van de sterktes (wat gaat er goed) en dit zowel op gemeentelijk als op buurtniveau.

Online participatieplatform: waar maak jij het verschil?

Van 16 oktober tot en met 27 november konden burgers via het online participatieplatform van Tree Company actief mee zoeken naar oplossingen en ideeën rond de 10 meest prioritaire thema’s. Zo kon de burger in dialoog treden met het gemeentebestuur. De thema’s werden gekozen o.b.v. de cijfers zoals deze uit het bevolkingsonderzoek kwamen: bij welke vragen is het verschil tussen wat goed is en wat beter kan het grootst? Waar heerst er negativiteit of is de ontevredenheid hoog? Daarnaast komen ook thema’s aan bod waar de burger zelf actief mee aan de slag kan.

Burgers konden hun ideeën op de thema’s posten via het onlineplatform www.astaanuligt.be, konden de ideeën van andere zien en kregen de kans om deze te versterken met reacties. Verder konden de deelnemers hun appreciatie uiten voor ideeën door er op te stemmen of konden ze deze delen via sociale media. Ook dit was een succes met meer dan 260 ideeën die werden ingediend en een veelvoud aan steun en reacties.

 

Meer weten? Bekijk ons aanbod “Participatieve Wijkmonitor”.