Participatie – Burgers bestrijden overstromingen

De inwoners van Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-St-Amands kunnen tot eind juni ideeën voorstellen om het overstromingsrisico van de Vliet-Molenbeek te verminderen. Dit participatieproject van de Vlaamse Milieumaatschappij start met de lancering van een online test en ideeënplatform, ontwikkeld door Indiville samen met onze partners Levuur en Tree company.

participatie overstromingsrisico

14 lokale, provinciale en Vlaamse overheden engageren zich om via een participatietraject met burgers, bedrijven en verenigingen oplossingen te bedenken die het overstromingsrisico van de Vliet-Molenbeek beperken. Het traject zal begin 2020 resulteren in een ‘riviercontract’ voor de komende jaren zodat alle betrokkenen vooral van het water kunnen genieten.

Ideeën kunnen worden ingediend en bediscussieerd via een online platform. Burgers kunnen er ook testen welk overstromingsrisico ze op een bepaald adres lopen en hoe dat risico stijgt door de klimaatverandering.

Meer info: ‘Naar een riviercontract voor de Vliet-Molenbeek

In de pers:

https://www.rtv.be/artikels/wat-kunnen-inwoners-doen-tegen-water-a66562

https://www.ringtv.be/nieuws/gemeenten-en-inwoners-pakken-samen-wateroverlast-aan

https://www.ringtv.be/video/nieuws-26032019

https://radio2.be/antwerpen/overstromingen-voorkomen-overheid-vraagt-raad-aan-inwoners-klein-brabant

https://www.hln.be/regio/puurs-sint-amands/oproep-aan-inwoners-zoek-mee-oplossingen-voor-overstromingsgevaar~a2be79a0/