Op 61 jaar wil de Belg op pensioen

In opdracht van levensverzekeraar NN heeft Indiville tussen 22 april en 20 mei 2020 een online onderzoek naar ‘langer leven’ uitgevoerd bij 1.564 Belgen tussen 18 en 79 jaar. Deze voorstudie is het startschot van een grote bevraging die tussen september 2020 en december 2020 zal gehouden worden. De leeftijd waarop de Belg op pensioen wil gaan, blijft ongewijzigd sinds 2013. 50% van de bevolking vindt 61 jaar de ideale pensioenleeftijd.

Pensioenleeftijd Belg

De Belg is een gewoontedier

Er is niets waar de Belg meer belang aan hecht dan aan de pensioenleeftijd. Wanneer nog maar over een mogelijke wijziging gesproken wordt, staat heel het land in rep en roer. Dat bewijzen ook de cijfers uit dit onderzoek weer: na een eerdere bevraging uit 2013, blijft de leeftijd waarop de Belg vindt dat hij genoeg gewerkt heeft ook in 2020 op 61 jaar staan. Wanneer de leeftijd van 65 jaar bereikt is, is zelfs 4/5 het met bovenstaande stelling eens, en wie boven zijn 65e nog moet werken wordt als ‘pechvogel’ bestempeld. Zelfs wanneer de Belg zijn job graag doet en hij die fysiek en mentaal nog aankan, wil hij er toch graag mee stoppen voor zijn 64 jaar.

In de zeven jaar tussen het eerste en het tweede onderzoek is er maatschappelijk wel het een en ander veranderd. Zo is er beslist dat de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 2030 op 67 jaar ligt. De meeste Belgen vinden dat echter pas acceptabel als we minstens 100 jaar oud worden.

Worden we binnenkort allemaal 100 jaar?

In de laatste dertig jaar is onze levensverwachting met vijf jaar gestegen, van 76 naar 81. De wettelijke pensioenleeftijd is echter amper mee gestegen, wat ervoor zorgt dat de verhouding tussen actieven en gepensioneerden volledig uit balans is. Zo waren er in Europa in 2001 vier actieven per 65-plusser. In 2018 waren dat er nog maar drie. Er wordt voorspeld dat er tegen 2050 nog maar twee actieven per 65-plusser zullen zijn. Het is dan ook nodig dat we onze maatschappij en onze manier van leven aan de nieuwe realiteit aanpassen.

Prof. Dr. Wim Marneffe, docent beleidseconomie aan de Universiteit Hasselt, legt uit: “Onze huidige maatschappij en levensinrichting houdt onvoldoende rekening met een stijgende levensverwachting. We lopen op termijn dan aan tegen de onbetaalbaarheid van een verouderd systeem. Beleidsmakers moeten stilaan op lange termijn beginnen denken hoe we ons maatschappelijk model kunnen aanpassen aan de stijgende levensverwachting. Dit vergt een samenbrengen van de nodige demografische, medische, sociologische, psychologische en economische expertise om een nieuw maatschappelijk model uit te tekenen.”

Langer Leven Onderzoek

Dit onderzoek is een voorstudie van het Langer Leven Onderzoek, waarin NN bestudeert in welke mate de Belgen en de maatschappij waarin we vandaag leven klaar zijn voor een langer leven. Via burgerparticipatie worden Belgen aangezet om over een toekomst na te denken, waarin we allemaal langer en hopelijk ook gelukkig zullen leven.

Jan Van Autreve, CEO van NN en initiatiefnemer van het Langer Leven Onderzoek, vertelt: “Dankzij evoluties in de wetenschap, technologie en gezondheidszorg, mogen we in de toekomst ambiëren om op een zeer aangename manier langer te kunnen leven. Om dit ook op een gelukkige manier te doen, zullen er bepaalde fundamentele elementen die vastgeroest zijn in onze maatschappij, zoals de verdeling studeren-werk-pensioen, moeten evolueren. De maatschappij van vandaag is gebouwd op een levensverwachting van 65 jaar. Logisch dat die barsten vertoont gezien onze levensverwachting inmiddels oploopt tot 81 jaar. Laten we dus streven naar een vernieuwende levensloop die een antwoord biedt op deze uitdagingen. Reken hierbij niet alleen op de politiek, dit is een vraagstuk waar we allemaal moeten aan meedenken: hoe kunnen we lang en gelukkig leven en wat moeten we hiervoor anders doen? Wat is de impact op familie, sociale relaties, werken, wonen, …”

In de pers

Helft van de Belgen wil volgens peiling op 61 jaar met pensioen – Het Laatste Nieuws

Belg mikt op pensioen op 61 jaar, net zoals zeven jaar geleden – Het Nieuwsblad