Febelfin doet onderzoek bij jongeren over geld

De helft voelt corona in zijn portemonnee

Febelfin organiseerde samen met Indiville een online onderzoek bij jongeren tussen 16 en 30 jaar naar de impact van de coronacrisis op hun geldzaken. Een duizendtal respondenten vulden de vragenlijst in en het thema haalde onder meer het VRT-nieuws en jongerenzender MNM.

Voor het onderzoek over dit voor jongeren niet-alledaagse onderwerp werden de tieners en twintigers van het online panel van Bpact gemobiliseerd, en voor het eerst werd ook Instagram ingezet.

onderzoek bij jongeren over geld

Minder zakgeld en geen studentenjob

De enquête maakt duidelijk dat 45% van de jongeren tijdens de coronacrisis financiële problemen kreeg door de annulatie van hun studentenjob, de daling van hun zakgeld of tijdelijke werkloosheid. Ongeveer een derde maakt zich zorgen over het feit dat hun ouders het financieel moeilijk krijgen. Anderzijds geeft 52% aan nog altijd genoeg te sparen en 36% spaart zelfs meer dan voor de crisis.

  • 41% zag zijn / haar studentenjob geannuleerd
  • 6% is tijdelijk werkloos
  • 16% krijgt (ongeveer 50 euro) minder zakgeld van de ouders
  • 12% moet zijn of haar eigen ouders financieel ondersteunen

Jongerenenquête toont matige financiële kennis en betrokkenheid

Slechts 27% vindt van zichzelf dat hij of zij over een goede financiële kennis beschikt. 42% voelt zich betrokken bij zijn of haar geldzaken. Bij jongeren met financiële problemen daalt die betrokkenheid naar 31%.

In de media

De media besteedden aandacht aan de resultaten van dit onderzoek bij jongeren over hun financiële situatie:

‘Hoe corona knabbelt aan uw cash: bijna de helft van de tieners en twintigers zit met geldzorgen’ – VRT nws

‘Bijna de helft van de jongeren heeft financiële problemen door corona’ – MNM