Mobiliteitsbudget: 6 op 10 werkgevers is bereid om het in te voeren

Uit Indiville-onderzoek voor ACERTA blijkt dat 60% van de Belgische bedrijven van plan is het mobiliteitsbudget aan hun personeel aan te bieden. Maar amper 10% gelooft dat hun werknemers ook effectief bereid zullen zijn om hun salariswagen aan de kant te zetten.

Uit eerder onderzoek bleek nochtans dat meer dan de helft van de medewerkers met een salariswagen het wel zou zien zitten om die auto in te ruilen voor cash (57%), een kleinere eco-auto (54%) of extra vakantie (52%).

mobiliteitsbudget

Over het onderzoek

De gegevens komen van de tweejaarlijkse bevraging die ACERTA door Indiville laat uitvoeren bij Belgische werkgevers, CEO’s en directieleden. Deze liep van maart tot april 2019. Aantal respondenten: op basis van een subset van 596 respondenten is een statistisch relevante steekproef uitgevoerd die de Belgische arbeidsmarkt weerspiegelt. Deze bevraging is de spiegelenquête van de andere tweejaarlijkse bevraging van ACERTA bij 1.700 werknemers.

In de pers

‘Steeds meer bedrijven willen mobiliteitsbudget invoeren’ – De Tijd

‘Acerta: 60% van de werkgevers bereid om mobiliteitsbudget in te voeren’ – Fleet

‘Six employeurs sur dix prêts à introduire un budget mobilité’ – LLB

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief