Milieuverantwoord consumeren: referentiepunt nodig?

De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Vlaamse consument behoort tot de hoogste ter wereld. Willen we de druk op het leefmilieu en de natuur verkleinen, dan moeten we met z’n allen milieuverantwoord consumeren. Maar heeft de consument om dat te doen, voldoende toegang tot goede informatie over dit onderwerp?

milieuverantwoord consumeren

Indiville onderzocht deze vraag samen met KU Leuven en Levuur, in opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Het onderzoek gebeurde aan de hand van online bevragingen en diepte-interviews en identificeerde noden en drempels die milieuverantwoorde consumptie in de weg staan. Zo ging 82% van de respondenten akkoord met de stelling dat consumenten vaak tegenstrijdige informatie krijgen. Evenveel bevraagden vinden dat consumenten de milieu-impact van hun eigen aankopen en gedrag niet kennen. Uit interviews met professionals bleek bijvoorbeeld dat bedrijven twijfelen om over de milieu-impact van hun producten te communiceren. Volledige informatie is volgens hen vaak te ingewikkeld, maar de info vereenvoudigen kan dan weer leiden tot weerstand omdat men niet correct of ongenuanceerd zou zijn.

De onderzoekers lijstten voorts mogelijke activiteiten op voor een referentiepunt milieuverantwoorde consumptie, om ten slotte uitsluitsel te geven over de wenselijkheid, effectiviteit en haalbaarheid van zo’n referentiepunt. Blijkt dat er in Vlaanderen draagvlak bestaat voor de rol van een neutrale actor die een referentie is inzake milieuverantwoorde consumptie. Maar of er daarvoor een nieuwe organisatie moet worden opgericht en over de invulling van haar concrete activiteiten, valt geen duidelijke conclusie te trekken.

 
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief