Migraine op de werkvloer

Tijdens de Week van de Migraine van 28 september tot 2 oktober 2020 vestigde een grootschalig Indiville-onderzoek de aandacht op het feit dat ruim 8 op de 10 mensen met migraineklachten blijft doorwerken tijdens een aanval. Patiënten geven in het onderzoek ook aan hoe werkgevers kunnen helpen om migraineklachten te verminderen.

Over de enquête

De online enquête van vijf minuten werd ingevuld door 1.061 respondenten ouder dan 20 jaar uit het panel van Bpact. 408 respondenten met migraineklachten kregen specifieke vragen voorgeschoteld over hun professioneel profiel, hun klachten en de triggers en gevolgen van hun migraine op onder meer hun beroepsactiviteit.

migraine op het werk

Ruim 8 op 10 blijft werken

Driekwart van de migrainepatiënten krijgt ook tijdens de werkuren te kampen met klachten. Zij duiden fel licht (64%), werkdruk (55%) en harde of piepende geluiden (54%) aan als belangrijkste triggers.

Slechts 15% van de mensen stopt echter met werken bij klachten. In ruim twee derde van de gevallen heeft hun leidinggevende geen weet van hun migraine. De helft van de patiënten zegt dat hun collega’s beter op de hoogte zijn en meer begrip tonen dan hun leidinggevende.

Eenvoudige aanpassingen kunnen helpen

Enkele eenvoudige aanpassingen kunnen de gevolgen van migraine op de werkvloer milderen. Patiënten stellen zelf deze zaken voor:

  • frisse lucht (53%)
  • een rustige, donkere plek om zich even terug te trekken (45%)
  • een kalmere werkplek (38%)
  • aangepaste verlichting (36%)

In de pers

Onder meer deze media besteedden aandacht aan het onderzoek naar migraine op de werkvloer:

‘Werken met migraine: hoe kan de werkplek helpen?’ – Plus Magazine

‘Migraine op het werk: slechts 15% van de patiënten stopt met werken bij een aanval’ – Libelle

‘Ambassadrice Evi Gruyaert doet oproep aan werkgevers: “Donkere plek op werkvloer zou heel verschil maken.” – Het Nieuwsblad