Laagdrempelig participatietraject voor VGC

Stadspiratie – Ideeën voor Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via een laagdrempelig en innovatief inspraak- en participatietraject geeft het VGC-college de Brusselaars een stem in de opmaak van het strategisch meerjarenplan voor hun gemeenschap. Uniek voor VGC, maar een kolfje naar de hand van Indiville, samen met zijn partners Tree Company, Levuur en Bpact.

participatietraject VGC

Innovatieve aanpak

Het participatietraject wil burgers, middenveld en lokale besturen bereiken en vooral de diversiteit van de Brusselse bevolking weerspiegelen. Het zet daarom innovatieve participatiemethodieken in, zoals gesprekken op straat en bij VGC-organisaties, een Brusseldag en het digitaal delen van ideeën via een website en de sociale media.

Inspraak in meerjarenplan

Het traject loopt nog tot 19 mei. Daarna worden ideeën en concrete beleidsvoorstellen opgenomen in het meerjarenplan 2021-2025 van de VGC.

Contacteer ons voor meer info over een burgerparticipatietraject op maat van uw organisatie.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief