Indiville is Betrokken Partij

De Betrokken Partij is een nieuw netwerk, gegroeid vanuit de overtuiging dat betrokken mensen het belangrijkste goed zijn van én voor een betere maatschappij. Indiville maakt deel uit van De Betrokken Partij, samen met Tree company, Bpact en Give a Day.

de betrokken partij

Met elk onze ervaring en expertise in engagement en inspraak, brengen we mensen, bedrijven, organisaties en overheden bij elkaar om te werken aan meer betrokkenheid en een sterkere samenwerking.

De partners in dit netwerk zijn:

  • Onderzoeks- en adviesbureau Indiville
  • Panel voor maatschappelijke impact Bpact
  • Online participatiebureau Tree company
  • Vrijwilligersmatcher en vrijwilligersloket Give a Day

 

 Wil jij ook betrokken partij worden? Surf naar debetrokkenpartij.be
.