Impact bereikbaarheidsonderzoek OCMW Gent

OCMW Gent onderzocht in 2017 of het met zijn toenmalige aanpak alle cliënten voldoende bereikte en wat het nog kon doen om de bereikbaarheid van zijn welzijnsbureaus te verbeteren.

Peter Bruyland, Staf Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening van OCMW Gent, zegt dat een aantal concrete aanbevelingen uit het onderzoek naar de praktijk zijn omgezet. “Zo gebruiken we nu ook sms’en, whatapp en andere sociale media als dat voor onze cliënten makkelijker is. We hebben er daarnaast voor gezorgd dat collega’s afspraken voor elkaar kunnen inboeken en dat de baliemedewerkers geen telefoons moeten aannemen waardoor ze altijd beschikbaar zijn als cliënten langskomen.”

Andere aanbevelingen – zoals het inlassen van een vast sluitingsmoment waarop maatschappelijk werkers in alle rust bepaalde zaken kunnen afhandelen – zijn voorlopig niet structureel ingevoerd, maar het belang ervan wordt dankzij het onderzoek wel ten volle erkend en de bereidheid is er om het verder te bekijken. “Sowieso heeft het onderzoek ons aanvoelen in een aantal zaken bevestigd en bij alle medewerkers een grotere alertheid gecreëerd omtrent de bereikbaarheid van onze diensten. Zo gebruiken we niet het voorgestelde crm-systeem om onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren, maar hebben we wel onderling waterdichte afspraken gemaakt zodat mensen die ons bellen, binnen 24u opnieuw gecontacteerd worden.”