ARTIKEL IV: de impact van de digitalisering op de overheid

Dat die beleidsmakers intussen al volop bezig zijn met de toekomst, weet Joachim De Vos te vertellen. “Met TomorrowLab willen we de toekomst schrijven in plaats van hem te ondergaan. Onze slogan, die aan de ingang van ons gebouw ook te lezen is, is ‘Do not fear the future’. Hoe meer je ervan af weet, hoe beter. Met een team van 25 mensen werken we dagelijks samen met overheids- en privébedrijven om die toekomst concreet te maken. Hoe kunnen we de publieke dienstverlening efficiënter, sneller en klantvriendelijker maken?  Belangrijk daarbij is om te kijken naar de eigenheid van de stad, wat zijn de behoeften op vlak van veiligheid, afvalophaling, dynamische verkeersgeleiding enz.

In dit digitale tijdperk zijn burgers en bedrijven op zoek naar een dienstverlening die op elk ogenblik en van op elke plek toegankelijk is. Eénmalige gegevensopvraging, maximale gegevensdeling tussen administraties, digitalisering van procedures (bv. vergunningen, subsidies, e-notification,…) en open data moeten toelaten om de efficiëntie van de overheid te verhogen door de administratieve rompslomp te verminderen en de risico’s op fouten en dubbel werk te vermijden. Die open data (geografische gegevens, zorg- en onderwijsdata, sociale en economische data, data over mobiliteit en ruimte,…) voor het grote publiek openstellen zorgt bovendien voor grotere transparantie over de werking van de overheid. In die zin is er ook een evolutie naar ‘government as a platform’ waarbij zij de rol van facilitator op zich neemt, vanuit de idee dat de privésector, de academische wereld, de social-profit sector en het publiek samen meer kunnen bereiken dan de overheid alleen. (Bron:  De transitie naar een digitale samenleving)

Lees ook:

Artikel I: de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt

Artikel II: de impact van digitalisering op de banksector

Artikel III: de impact van digitalisering op de gezondheidszorg

Artikel V: de impact van digitalisering op onze privacy