Gezinsbond meet impact coronacrisis op gezinnen

Kort na de aankondiging van de coronamaatregelen nam Indiville als maatschappelijk geëngageerd onderzoeksbureau zelf het initiatief om de bevolking te bevragen over de sociale en mentale impact van de crisis. Dit initiatief was aanleiding voor de Gezinsbond om mee op de kar te springen en enkele vervolgenquêtes uit te voeren bij zijn leden. Eén van de conclusies uit dit onderzoek naar de impact van de coronacrisis op gezinnen zette de Gezinsbond er meteen toe aan om te pleiten voor de verlenging van het coronaverlof tijdens de zomervakantie.

impact corona op gezinnen

Groot pijnpunt wordt zichtbaar

De Gezinsbond pleit voor een verlenging van het corona-ouderschapsverlof omdat uit de onderzoeken keer op keer blijkt dat de helft van de ouders op hun tandvlees zit door de combinatie thuiswerk-gezin. Twee derden geeft te kennen niet op begrip van de werkgever te kunnen rekenen en vier op de vijf kunnen er met hun werkgever niet over praten. Twee op de vijf respondenten voelt zich dan ook gedwongen om elke week vakantiedagen op te nemen. Veel ouders maken zich bijgevolg zorgen over de invulling van de zomervakantie.

Ook positieve signalen

Uit de resultaten van de bevragingen komen ook positieve elementen naar voren. Zo blijkt het gezin in deze bijzondere tijden een belangrijk vangnet te zijn, al missen kinderen wel hun vrienden. Het schoolwerk loopt in de meeste gezinnen vrij vlot, al vallen er op dit vlak ook nog veel kinderen uit de boot. Zo zijn er in 16% van de gezinnen niet voldoende computers en in 13% van de gezinnen is er geen rustige plek voor de kinderen om hun schoolwerk te doen. Twee derde van de grootouders ziet of hoort de kleinkinderen regelmatig en zowat 6 op de 10 ziet de kleinkinderen nog in levende lijve via een zwaaibezoekje. Verrassend is ook dat de coronacrisis in sommige families zelfs een versterkend effect heeft op de familiebanden.