Het Indiville-onderzoek dat mij in 2019 het meest heeft verrast

Anne Borgers – Partner bij Indiville

“Toen ik begin dit jaar de vraag kreeg om een stilteonderzoek te organiseren voor vzw Tamara Trust, vond ik dat meteen een fantastisch idee. Mijn buikgevoel vertelde me dat zo’n bevraging wel eens een zeer grote maatschappelijke relevantie zou kunnen hebben. Om me heen zie ik immers veel mensen die echt nood hebben aan stilte en rust. De grote vraag was of de Vlaming dat zelf zou beseffen, laat staan toegeven…

Anne Borghers - Indiville-onderzoek

Sterk signaal

In dat opzicht heeft het onderzoek me echt verbaasd. Niet zozeer de resultaten op zich – al waren die zeer uitgesproken –, maar vooral het feit dat de respondenten zo uitdrukkelijk het signaal durfden te geven dat ze echt nood hebben aan stilte. Op de vraag hoe belangrijk stilte in hun leven is, gaf één op vier zelfs een 10/10. Zulke hoge scores zien we zeer zelden in onderzoeken. Het doet vermoeden dat mensen stilte en rust even belangrijk vinden als eten, drinken en slapen.

Stilte vinden in de natuur

Een onderzoek rond stilte kan snel wollig of zweverig worden. Maar deze bevraging werd net heel concreet. Zo gaf één op twee aan stilte te missen op het werk en daarom regelmatig een thuiswerkdag in te lassen. Mensen associëren stilte vaak met de natuur en zoeken ze dan ook daar bewust op. Opvallend is ook dat de Vlaming graag wil helpen en heel tastbare ideeën heeft om stilteplekken te creëren en te bewaren, gaande van stiltebanken tot verkeersvrije straten. Al wordt daarvoor ook gekeken naar de lokale overheden.  

Niet alles draait rond connectie zoeken

Hoewel mensen beseffen dat een moment van rust en stilte nooit lang duurt en dat het eerder kleine capsules van luxe zijn, voelt het goed dat we in ons leven bewust ruimte willen maken voor stilte. Het toont aan dat in onze maatschappij toch niet alles draait rond connectie zoeken en mee rushen in de rat race. Dat vind ik een fijne gedachte, die wat mij betreft in 2020 gerust verder voedingsbodem mag vinden.