Gratis onderzoek voor Pleegzorg Vlaanderen

Omdat betrokkenheid bij ons geen loze belofte blijft, selecteert Indiville elk jaar een organisatie die ons nauw aan het hart ligt en waarvoor we gratis een onderzoek uitvoeren. Ook partner Bpact werkt mee aan dit onderzoek door zijn panel ter beschikking te stellen voor dit onderzoek. Dit jaar is het gratis onderzoek ten voordele van Pleegzorg Vlaanderen. Collega Wouter Samyn vertelt waarom.

gratis onderzoek Pleegzorg Vlaanderen

Met het gratis onderzoek willen we Pleegzorg Vlaanderen inzichten leveren die hen helpen strategieën te ontwikkelen om meer kwetsbare kinderen en volwassenen een warme thuis te bieden.

Waarom Pleegzorg Vlaanderen?

Ongeveer 5 jaar geleden kwam ik een eerste keer met pleegzorg in contact toen mijn zus vertelde dat ze eraan dacht om via Pleegzorg een kindje in nood te helpen. Ondertussen heeft het kindje een naam, een heel warme thuis, een stevig sociaal netwerk en een hele grote familie erbij. Meer nog, ook haar jongere zus heeft een warme thuis gevonden. Die twee kindjes zijn met hun gat in de boter gevallen, zeggen ze waar ik vandaan kom. Ikzelf ben peter van beide kinderen en mijn respect voor mijn zus en bij uitbreiding alle pleegouders en gastgezinnen is uitzonderlijk groot.

Twee werelden

De ervaring met Pleegzorg heeft me meer dan ooit doen beseffen dat niet alle kinderen het geluk hebben om in een warm nest op te groeien. Daarnaast is ook het besef gegroeid dat heel wat ouders het verdomd moeilijk hebben in de samenleving. Persoonlijk was het een les om te zien dat ikzelf helemaal niet in contact kom met personen met problematische thuissituaties. Ik kom deze personen helemaal niet tegen in mijn sociaal netwerk. En toch zijn al die kwetsbare mensen er, het is een deel van de samenleving dat niet wordt opgemerkt. Het voelt als twee afzonderlijke werelden en ik vrees dat dit niet enkel een gevoel, maar de realiteit is.

En ja, je mag me daarin naïef noemen, en dat is misschien ook juist. Ikzelf heb een heel gelukkige jeugd gehad, heb mogen verder studeren, muziek studeren, sportclubs, jeugdbeweging, en bij alles waar ik me in engageerde, kreeg ik de steun van mijn ouders. En ook nu nog: tof werk, een fantastisch gezin en familie, coole verenigingen en dergelijke meer vullen mijn dagelijks leven.

Een verschil maken

Toch knaagt er iets sinds die eerste aanraking met Pleegzorg en het verhaal van het eerste pleegkindje van mijn zus. Blijkbaar wordt niet ieder kind in onze samenleving met dezelfde kansen geboren. Daarenboven zijn er nog zoveel kinderen die wachten op een warme thuis, die niemand hebben, die van bij de geboorte moederziel alleen in een ziekenhuis liggen zonder bezoek. Het brak mijn hart 5 jaar geleden en dat doet het nu nog steeds.

Vandaar mijn persoonlijke motivatie om deze kinderen (en soms volwassenen zonder thuis) te helpen met datgene wat ik goed kan. Maatschappelijk onderzoek over wat mensen denken over Pleegzorg, welke misvattingen er bestaan, wat het potentieel aan gastgezinnen is, wat ervoor zorgt dat mensen die stap net wel of net niet zetten… Niet enkel om Pleegzorg Vlaanderen te helpen in hun strategische communicatie, maar vooral om een verschil te kunnen maken voor kinderen die op een warme thuis wachten.

Al is het maar één kind dat een warme thuis vindt door de inzichten uit ons onderzoek, dan zal het toch zeker de moeite waard geweest zijn.