NMBS, MIVB en De Lijn participeren in mobiliteitsonderzoek

Mobiliteit in tijden van corona

Ter voorbereiding van de versoepeling van de coronamaatregelen peilden de NMBS, MIVB en De Lijn samen bij hun klanten of zij hun mobiliteitsgewoontes zouden aanpassen in functie van corona en wat zij van hun vervoersmaatschappijen verwachtten inzake preventie en communicatie.

De totale steekproef werd bij zo’n 7.000 Belgen uitgevoerd via het online panel van Bpact en via de kanalen van de vervoersmaatschappijen zelf. Ook de sociale media werden ingezet om voor dit mobiliteitsonderzoek een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

mobiliteitsonderzoek

Robin Lagrou van Indiville: “Openbaar vervoer is een belangrijke factor in onze mobiliteit en de bedoeling is dat het in de toekomst een nog grotere rol gaat spelen tegen het licht van milieu, de fileproblematiek en vervoer in grootsteden. Er worden langetermijn inspanningen geleverd om mensen meer te laten kiezen voor het openbaar vervoer. Het coronavirus zou deze inspanningen zomaar kunnen dwarsbomen. Net daarom is belangrijk om te luisteren naar de gebruikers van het openbaar vervoer en te begrijpen wat hun verwachtingen zijn. Het feit dat drie organisaties de handen in elkaar slaan en een gezamenlijk mobiliteitsonderzoek voeren, wijst erop dat ze samen inzicht willen krijgen over hoe ze deze klantenbehoeften in deze coronatijden samen kunnen aanpakken.” “We hebben het de afgelopen tijd wel vaker gemerkt: de crisis leidt ertoe dat organisaties met gemeenschappelijke doelen elkaar vinden en elkaar versterken”, aldus Wouter Samyn van Indiville. “We zijn dan ook verheugd dat we er deel van uit maken. Wellicht komen er in de komende periode ook een aantal herhaalmetingen om de verwachtingen van de burger omtrent het openbaar vervoer in kaart te brengen terwijl onze samenleving blijft veranderen.”