Duurzaamheid: tweedeling tussen opinie en gedrag

“Welke keuzes zou jij maken als je morgen een bedrijf zou opstarten?” Het is de vraag die Indiville in 2018 aan 500 Vlamingen stelde in opdracht van VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek). Daarnaast peilden we in hetzelfde onderzoek ook naar wat de burger begrijpt van duurzaamheid en wat zijn mening daarover is.

 

Tegenstrijdigheid

Klimaat, ecologie, natuur en open ruimte zijn voor 36% van de Vlamingen de zaken waar de samenleving het meest moet op inzetten. Dit maakt dit thema, naast sociale zekerheid, de prioriteit voor de toekomst, volgens de Vlaamse burger. Dat wordt ook bevestigd door andere opinies:

 • 72% gaat akkoord dat het iedereen zijn verantwoordelijkheid is om duurzame en ecologische keuzes te maken.
 • 58% vindt dat de samenleving te weinig inzet op duurzaamheid.

Deze meningen staan echter in schril contrast met de volgende resultaten:

 • 57% geeft aan niet te weten hoe de producten gemaakt zijn die ze kopen.
 • 55% geeft aan het product met de laagste prijs te kiezen als er keuze is uit meerdere producten.

duurzaamheid

 

Top-5 prioriteiten bij opstart bedrijf

“Stel dat u morgen een bedrijf opstart, welke zaken zou u belangrijk vinden bij het leiden van uw bedrijf?”

In totaal werden 21 acties voorgelegd aan de Vlamingen. We opteerden voor een methode waarbij we hen meermaals ad random 5 acties aanboden uit de grote set van 21. De respondent moest dan telkens aangeven welke actie hij het meest en het minst belangrijk vond (Maxdiff).

De top-5 acties die de burger zou doorvoeren wanneer hij hypothetisch een bedrijf zou opstarten, zijn:

 • De gezondheid van de werknemer waarborgen.
 • Afval zoveel mogelijk beperken.
 • Energieverbruik beperken.
 • Afval recycleren.
 • Het productieproces zo duurzaam mogelijk maken.

 

Deze acties vindt hij minst belangrijk:

 • In bedrijfswagens voorzien.
 • Producten zo vlug mogelijk leveren.
 • Openbaar vervoer promoten bij werknemers.
 • De goedkoopste prijs in de markt aanbieden.

 

Conclusie

Het onderzoek liet toe om de tweedeling tussen opinie en gedrag te schetsen. Een heel groot deel van de bevolking vindt duurzaamheid belangrijk en zelfs als men een bedrijf zou opstarten, zou dit tjokvol duurzame idealen zitten. Het gedrag echter bewijst het tegendeel. Dat heeft volgens de studie alles te maken met een gebrek aan informatie. Als we zelf niet weten hoe producten gemaakt zijn, hoe kunnen we dan de duurzame keuze maken?
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief