Teken nu in! De nationale DOE-METER: een onderzoek naar engagement, vrijwilligerswerk en verenigingen

Met de nationale DOE-METER willen Give a Day, Bpact en Indiville een beeld krijgen van wat er leeft bij burgers en verenigingen. Dit onderzoek naar engagement en vrijwilligerswerk geeft aan wat reeds goed loopt, maar ook waar de prioriteiten liggen voor de komende jaren. Dankzij de ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij kunnen wij dit gratis aanbieden aan lokale besturen en verenigingen.

Wie kan intekenen?

Het onderzoek is zeer compleet waardoor het interessant is voor verschillende doelgroepen. Voor lokale besturen is er een kosteloos aanbod, inclusief deelname aan de Kennisdag. Ook lokale verenigingen willen we de kans geven inzicht te krijgen in wat er leeft bij inwoners. Zij krijgen gratis een uitgebreid tabellenrapport met de resultaten als ze minstens 200 ingevulde enquêtes verzamelen. Voor regionale of nationale verenigingen is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om gratis deel te nemen (incl. eigen rapport en Kennisdag). Tenslotte zetten ook veel bedrijven steeds vaker in op maatschappelijk engagement van het personeel. Voor hen is er eveneens een apart aanbod. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Korte inhoud

Het onderzoek bevraagt burgers en verenigingen to-the-point en wetenschappelijk onderbouwd over meer dan 100 indicatoren. We bevragen hen over een hele waaier aan thema’s om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen:

  • Het profiel van de vrijwilliger/het verenigingslid
  • Welke ondersteuningen verwachten verenigingen, maar ook leden en vrijwilligers? Van wie moet dat komen? Wat kan de rol van het lokaal bestuur zijn, van andere overheden, van verenigingen of bedrijven?
  • Ondersteuning en ondersteuningsbereidheid ten aanzien van verenigingen (financieel, vrijwilliger, andere)
  • Imago vrijwilligerswerk en verenigingen

We zorgen ook voor een nationale representatieve benchmark.

Welke inzichten krijg je?

Als gemeente

Op basis van de data uit het rapport krijg je inzicht in hoe vrijwilligers en verenigingsleden zich voelen in jouw gemeente. Hebben ze het gevoel dat hun inzet iets bijdraagt binnen de gemeente? Hoe ervaren ze de contacten en communicatie met en vanuit je bestuur? Wat verwachten ze meer of anders van het lokaal bestuur? Hoe kan je inwoners overtuigen zich in te zetten als vrijwilliger of in een vereniging? Daarenboven krijg je ook een benchmark van de resultaten voor heel België waardoor je een helder zicht krijgt op hoe jouw gemeente zich verhoudt tegenover andere gemeenten in België.

Als vereniging

Op basis van de data uit het rapport krijg je inzicht in het profiel van je leden en vrijwilligers. Wat zijn de motivatoren voor hun inzet, wat zijn hun ergernissen? Hoe tevreden zijn ze over je vereniging en over de feedback die ze krijgen op hun inzet. Hoe groot is de betrokkenheid en identificatie bij jouw vereniging? Welke verbeterpunten zien ze voor jouw vereniging en wat is voor hen nodig voor een blijvend engagement of lidmaatschap. Daarenboven krijg je ook een benchmark van de resultaten voor heel België waardoor je een helder zicht krijgt op hoe jouw vereniging zich verhoudt tegenover andere verenigingen in België.

Teken snel in!

De onderzoeksperiode van de nationale DOE-METER loopt van 15 november t.e.m. 15 december 2022. Nadien ben je als lokaal bestuur uitgenodigd op onze Kennisdag in februari 2023. Dan worden de resultaten uitgebreid besproken en geven tal van experts tips en advies.

Het aanbod is uniek en zeer voordelig. Het kan worden besteld zonder aanbesteding:

  • Bestel rechtstreeks via ons bestelformulier voor zowel lokale verenigingen als besturen;
  • Of maak als gemeente gebruik van het Indiville Raamcontract Burgerparticipatie dat loopt via de aankoopcentrale van C-Smart (alle provincies en lokale besturen in Vlaanderen kunnen hierop intekenen).
  • Bedrijven en regionale/nationale verenigingen kunnen bij interesse rechtstreeks contact met ons opnemen via jo@indiville.be.

Download hier de infobrochure!

Graag alles nog even rustig nalezen? Download hieronder de brochure die past bij jou situatie of neem contact met ons op.