Gastblog – Digitalisering op de werkvloer

Chris Wuytens (Acerta): “Neem het heft in eigen handen”

Deze blog werd op LinkedIn gepubliceerd door Chris Wuytens van Acerta.

Onze onderzoekspartner Indiville bestaat 5 jaar. Voor hun verjaardag organiseerden ze gisteren een debatavond over maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit, werk en duurzaamheid. Naast sprekers als Bart Cambré van AMS en Femke Decoster van Tournée Minérale, mocht ik het luik over werk voor mijn rekening nemen; meer bepaald de impact van digitalisering op zowel werkgevers, werknemers als op zelfstandigen.

Ik geef je graag een overzicht van de kernpunten van mijn betoog, op basis van gezamenlijk onderzoek.

acerta digitalisering
  • Werkgevers zijn niet blind voor de veranderingen gelinkt aan digitalisering. 79% verwacht dan ook extra aanwervingen, ofwel door een productiestijging of doordat de inhoud van jobs zal veranderen. Er zullen alleszins jobs verdwijnen en er zullen er nieuwe bijkomen. Werkgevers moeten inzetten op duurzame, houdbare oplossingen; zoals inzetten op de opleiding en de ontwikkeling van talenten van eigen medewerkers.
  • 24% van de werknemers voelt zich onzeker over de toekomst van zijn of haar job door alle digitale veranderingen. Werknemers die laag scoren op het vlak van digitalisering, scoren ook laag op het vlak van jobzekerheid. Geen enkele werknemer zal ontkennen dat jobs en de arbeidsmarkt veranderen. Werknemers moeten vooral hun loopbaan in eigen handen nemen en niet wachten op initiatief van hun werkgever.
  • Zelfstandigen, ten slotte, hebben redelijk veel vertrouwen in digitalisering. 22% van hen heeft wel het gevoel dat technologie heel snel verandert. Dat legt een bepaalde druk op zelfstandigen. Wie van zichzelf vindt dat hij/zij over minder digitale vaardigheden beschikt, schat zich ook lager in als het gaat over kansen op de arbeidsmarkt. Het is ook hier belangrijk om mee te evolueren.

Drie troeven om in te zetten bij de digitalisering op de werkvloer

Er zijn drie troeven die je kan uitspelen om de uitdagingen van digitalisering op de arbeidsmarkt aan te gaan:

  1. Potentieel inzetten

Ondanks de arbeidskrapte, is er nog steeds heel wat talent in Vlaanderen. Het is ieders uitdaging om dat talent te zien, in anderen en/of in zichzelf, en het ook de kans te geven om zich te ontwikkelen. We mogen ons niet blindstaren op competenties en ervaring en we mogen niet enkel focussen op wat taken vandaag inhouden: functies en taken veranderen voortdurend. Gooi je potentieel in de strijd en ontwikkel dat potentieel.

2.         Proactief heroriënteren van taken en talenten

Taken en talenten naast elkaar leggen en kijken welke taken bij wie passen of niet meer passen (rematchen), zou een regelmatige en proactieve oefening moeten zijn. Na een paar jaar hetzelfde te doen, zijn mensen toe aan nieuwe uitdagingen. Ontwikkelingsmogelijkheden in kaart brengen en talent heroriënteren met aandacht voor individuele noden, maakt mensen gelukkiger en gemotiveerder. Voor werkgevers heeft het een positief effect op de retentie.

3.           Levenslang leren

Opleidingen spelen een cruciale rol in het matchen en rematchen van mensen aan de evoluerende functievereisten ten gevolge van onder andere digitalisering. We moeten dan ook werken aan een leercultuur. De meerwaarde van te blijven leren en te evolueren is onmiskenbaar. Ik wil dan ook iedereen – werkgevers, werknemers, zelfstandigen – oproepen om in te zetten op levenslang leren.

Ook al is digitalisering een realiteit, dat betekent niet dat werkgevers, werknemers en zelfstandigen geen troeven in handen hebben om die realiteit het hoofd te bieden. De rode draad is: neem het heft in eigen handen! Wacht niet af, maar probeer zelf je loopbaan te sturen.

Ontdek hier welke standpunten nog meer werden ingenomen tijdens de viering van 5 jaar Indiville.