Cultuurverandering bij het agentschap Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed en Indiville sloegen de handen in mekaar voor het uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek en een cultuuronderzoek. Doel van het onderzoek was om een beter inzicht te verwerven in de werking van het agentschap. Via een intensief traject werd een zeer diverse set van stakeholders betrokken in het onderzoek. Het agentschap verwierf zo een unieke inkijk in zijn relatie met zijn doelgroepen. Indiville werkte verder mee aan het het begeleiden van de stuurgroep in het opstellen van actiepunten voor het AOE en het presenteren van de voornaamste resultaten, conclusies en actiepunten aan het directiecomité van het AOE en binnenkort ook aan andere doelgroepen.

 

Meer weten? Contacteer Indiville Partners Jo Steyaert of Wouter Samyn.