Coronacrisis weegt zwaar op mentaal welzijn werkende Belg

Om de twee jaar voert Indiville in opdracht van HR-dienstenbedrijf Acerta een grootschalig onderzoek uit bij om de beurt werkgevers en werkgevers. Het onderzoek van dit jaar is een spiegelenquête van het onderzoek onder werkgevers in 2019 en is uitgevoerd tussen 1 en 21 september 2020. Uit het huidige onderzoek bij 2.072 werknemers blijkt dat de coronacrisis een grote impact heeft op het mentaal welzijn van de werkende Belg.

Mentaal welzijn

Veilige werkomgeving

75% van de werknemers zegt tevreden te zijn over de veiligheid op de werkvloer, maar gezondheid draait om meer dan alleen het fysieke. Zo vertelt Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “We zien onder de medewerkers ook veel onzekerheid en angst: bij 1 op 3 heeft corona een negatieve invloed op de zin in de job, 1 op 3 vreest dat er ontslagen zullen vallen, 1 op 5 vreest voor de eigen job. Op het mentale vlak ervaren medewerkers de werkomgeving duidelijk nog niet als veilig.”

Mentaal welzijn onder druk

Door de coronacrisis ervaren bijna 4 op 10 werknemers meer stress en 1 op 4 zegt minder gelukkig te zijn op de werkvloer. Het virus heeft dus met andere woorden een niet te onderschatten weerslag op het mentaal welzijn van werknemers. “Stress, onzekerheid en angst op de werkvloer werken verlammend. Net nu wendbaarheid en creativiteit extra belangrijk zijn. Een deel van de verklaring ligt mogelijks in de toegenomen werkdruk en het feit dat de grens tussen werk en privé vervaagt. De mentale veerkracht van de werknemer geraakt op door een combinatie van omgevingsfactoren zoals verminderde sociale contacten, onzekerheid over scholen, gezinsleden die in quarantaine moeten en de steeds wijzigende regels. Het vraagt veel van een medewerker”, vertelt Vlieghe.

Mentale gezondheid
Grafiek: invloed van corona op werkdruk, stress, productiviteit en geluk

Ontbrekende steun

4 op 10 werknemers missen steun van hun leidinggevenden tijdens deze crisis, dat terwijl ze net bij hen terecht zouden moeten kunnen met al hun twijfels en onzekerheden. “Voor de nodige mentale ondersteuning aan medewerkers, zouden werkgevers leidinggevenden beter moeten omkaderen opdat zij zelf weer steviger in de schoenen zouden staan. Van daar kunnen zij dan werken aan de bereidheid en de bekwaamheid van hun mensen om met de aan de gang zijnde veranderingen om te gaan”, zegt Vlieghe.