Coronacrisis weegt zwaar op jongeren

Tussen 10 oktober en 10 november heeft Indiville in samenwerking met de UHasselt 1.045 Vlamingen online bevraagd in het kader van de Corona Impact Monitor. Er werd in kaart gebracht welke invloed corona op de Vlaamse samenleving heeft. Uit de resultaten blijkt dat vooral bij jongeren en jongvolwassenen de coronacrisis zwaar doorweegt.

Coronacrisis weegt zwaar op jongeren

Vlamingen tussen 18 en 34 jaar hardst getroffen

Het zijn opvallende cijfers in de categorie van 18 tot 34 jaar. 65% van de Vlaamse studenten geeft aan meer stress te ervaren dan voor de coronacrisis en 63% heeft een toegenomen gevoel van eenzaamheid. Zo’n 21% van de jongeren heeft meer behoefte aan psychologische hulp, bij de studerende jeugd stijgt dat tot 31%. “De impact op eenzaamheid en stress bij jongeren is onrustwekkend. Hier ligt écht een opdracht voor alle beleidsniveaus”, vertelt Jo Steyaert van Indiville.

Coronacrisis weegt zwaar op jongeren
Grafiek 1: Impact coronacrisis op 18- tot 34-jarigen

Meer beweging en vrije tijd

De resultaten brachten ook goed nieuws aan het licht. Er wordt heel wat meer gesport en tijd besteed aan vrijetijdsactiviteiten dan voor de coronacrisis. De cijfers zijn bij jongvolwassenen en studenten het sterkst gestegen. 42% geeft aan meer uitstappen in de natuur te maken, 27% sport meer en 30% besteedt meer uren aan vrije tijd.

Ontevreden over lokaal bestuur

De Vlamingen geven het beleid en de dienstverlening van hun stad of gemeente gemiddeld genomen een score van 6,3 op 10. Zo’n 34% geeft zijn lokaal bestuur een score van 5 of minder. Ook hier zien we dat de groep van 18- tot 34-jarigen beduidend ontevredener is. 45% van de jongeren hekelt een tekort aan een alternatief vrijetijdsaanbod, 43% het gebrek aan controle op naleving, 33% kaart het gebrek aan ondersteuning van inwoners in kwetsbare situaties aan en 31% het gebrek aan ondersteuning van sport-, jeugd-, buurt- en culturele verenigingen.

Coronacrisis weegt zwaar op jongeren
Grafiek 2: tevredenheid lokaal bestuur en dienstverlening

Weinig perspectief voor studenten en jongeren

Prof. Dr. Marneffe bevestigt: “Jongeren en jongvolwassenen gaan duidelijk een saaie en eenzame kerstvakantie tegemoet. Zeker voor studenten worden het uitdagende tijden, want zij geven echt aan last te hebben van toegenomen stress, eenzaamheid en sociaal isolement.”

Steyaert vult aan: “Uit ons onderzoek komt naar voren dat investeren in welzijn, verbinding en maatregelen op mensenmaat echt cruciaal is. Denk daarbij aan coronaproof ‘blokbars’ waar studenten toch samen kunnen werken en studeren, maar ook aan alternatieve belevingsmomenten voor ouderen.”

Eenzame wintermaanden

Prof Dr. Wim Marneffe (UHasselt):“De moeilijke wintermaanden januari en februari staan voor de deur, met meer isolement voor jongeren én kwetsbare doelgroepen. We moeten aandacht hebben voor de impact op het welzijn van jongeren en ouderen. En daar is draagvlak voor: 53% van de Vlamingen vindt het een prioriteit dat eenzaamheid wordt aangepakt.”

Blijvende factoren

De respondenten werd ook gevraagd  welke aspecten ook na de coronacrisis zullen blijven. Vooral hogeropgeleiden en de groep 34-49 jarigen verwachten dat de toename van thuiswerk een blijvertje is. Support your locals lijkt op lange termijn vooral een zaak voor ouderen (57%), en minder voor jongeren en jongvolwassenen (23%). 64% van de 65-plussers geeft aan meer te zullen blijven fietsen dan voor de crisis.

Coronacrisis weegt zwaar op jongeren
Grafiek 3: aspecten die blijven na de coronacrisis

Meer info over de Corona Impact Monitor van De Betrokken Partij lees je hier.

In de pers

Jongeren in sociaal isolement door coronacrisis: behoefte aan psychologische hulp tot bijna 1/3 hoger bij jongeren en studenten – De Wereld Morgen