Coöperatief ondernemen in Vlaanderen?

Hoewel coöperatief ondernemen zijn oorsprong vindt aan het eind van de 19e eeuw, is het in Vlaanderen een weinig bekende en dus weinig beminde ondernemingsvorm. Nochtans biedt coöperatief ondernemen als flexibele ondernemingsvorm ook -of zeker- vandaag een aantal troeven. Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid gaf Indiville (samen met communicatiegroep RCA) de opdracht na te gaan hoe coöperatief ondernemen wordt gepercipieerd in Vlaanderen en hoe het (beter) kan gepromoot worden. Indiville voerde in overleg met het Departement WSE, diverse stakeholders uit de (coöperatieve) ondernemerssector en RCA een uitgebreide studie uit bij de Vlaamse bevolking en een specifieke steekproef van (startende) ondernemers; met als doel de bekendheid en perceptie van coöperatief ondernemen in Vlaanderen in kaart te brengen en de doelgroepen, boodschappen en kanalen te identificeren voor het optimaal promoten van deze ondernemingsvorm. Het onderzoek werd eind september afgerond door Indiville, de communicatiestrategie wordt momenteel ontwikkeld door RCA.